HOME  |  Nieuwsberichten  |  ​Afval Scheiden loont! Ook in 2019

​Afval Scheiden loont! Ook in 2019 (18-12-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt. Dat geldt ook in 2019, ondanks de verhoging van het afvalstoffentarief, waar de gemeente - door zaken waar we geen invloed op hebben - helaas toe genoodzaakt is.

Belastingverhoging

De rijksoverheid neemt diverse maatregelen om het scheiden van afval te stimuleren. Eén van de maatregelen is de verhoging van de belasting op het verbranden van (rest)afval, die zij doorberekent aan gemeenten. Hoe duurder het restafval wordt, hoe meer mensen hun afval (beter) gaan scheiden, zo stelt de rijksoverheid. Deze hogere verbrandingsbelasting leidt zo tot een hogere Afvalstoffenheffing.

Verpakkingsfonds

Ook ontvangt de gemeente minder geld uit het Verpakkingsfonds. De producenten van verpakkingen betalen gemeenten een vergoeding voor het inzamelen, verwerken en recyclen van plastic verpakkingen en drankenkartons. Over de hoogte van deze vergoeding zijn landelijke afspraken gemaakt. De vergoeding die de gemeente ontvangt, gaat in 2019 omlaag. Ook dit heeft een verhogend effect op de gemeentelijke Afvalstoffenheffing

Ook de gemeente maakt kosten voor het inzamelen van afval. Deze worden doorberekend aan de inwoners. De hoogte van het bedrag dat u betaalt hangt af van hoe vaak u afval aanlevert. 

De verhoging van de tarieven geldt vooral voor het variabele deel van de Afvalstoffenheffing, dus de kosten die u betaalt voor het aanbieden. Het loont dus nog steeds om uw afval zoveel mogelijk te scheiden en zo weinig mogelijk restafval  aan te bieden!

Mensen die minder restafval aanbieden hebben er veel minder last van. Er is dus nog steeds een financiële prikkel om afval te scheiden .

Er is de gemeente veel aan gelegen de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Ook moet het serviceniveau goed zijn en blijft afval scheiden goed voor de portemonnee en het milieu.

Waarom diftar

Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ voor afvalinzameling. Krimpenerwaard wil voldoen aan de landelijke doelstelling om in 2020 de hoeveelheid restafval per persoon per jaar terug te brengen naar maximaal 100 kilo. Ook moet dan 75% van ons afval opnieuw  gebruikt worden.

Wat is diftar

Sinds de invoering van Diftar betalen huishoudens een vast tarief en een variabel tarief voor het aanbieden van restafval. U betaalt dus iedere keer als u een afvalzak in de ondergrondse container gooit of per keer dat u uw grijze minicontainer aanbiedt. Ieder huishouden heeft dus zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Gemeenten met Diftar Krimpenerwaard 2019 Gouda 2019 Bodegraven-Reeuwijk 2019 Zuidplas 2019 
Vast bedrag plus: €137 €209 1p €194,04/mp €238,44 €215
Per storting in de ondergrondse container €2,10 €1,50 €1,32 €1,00
Per lediging van een container van 140 liter €5,00 €3,50 €3,09 €2,00
Per lediging van een container van 240 liter €8,50 €6,00 €5,28 €4,00
Vb:  meerpers.huishouden met 11 ledigingen a 240 liter     230,50 275,00 296,52 259,00
Gemeenten zonder Diftar Molenlanden 2019 Krimpen aan den IJssel 2019    
1 persoonshuishouden € 241,21 € 252,56
Meerpersoonshuishouden € 301,52 € 275,52