HOME  |  Nieuwsberichten  |  Afspraken om huisuitzettingen te voorkomen

Afspraken om huisuitzettingen te voorkomen (05-02-2019)

De gemeente vindt het belangrijk kwetsbare huurders te beschermen tegen een huisuitzetting. Daarbij is een goede samenwerking tussen verschillende organisaties belangrijk. Wethouder Leon de Wit tekende namens de gemeente samenwerkingsafspraken om dit doel te bereiken.

De gemeente heeft met de lokale woningcorporaties QuaWonen, Groen Wonen Vlist, “Samenwerking”, Gouderak en “Beter Wonen”, de twee landelijke woningcorporaties Woonzorg Nederland en Vestia en met het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Hollands-Midden afspraken gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Voorkoming Huisuitzettingen.

Tijdig samenwerken

Doel van dit convenant is door goede en tijdige samenwerking van de genoemde partijen huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Door deze aanpak van de corporaties, de GGD en de gemeente worden (betalings)problemen vroegtijdig opgemerkt en start de hulpverlening snel. Ook worden afspraken gemaakt met de huurder om te voorkomen dat schulden en andere problemen verder oplopen en dat de situatie uiteindelijk tot een huisuitzetting leidt.

Op 31 januari ondertekenden de genoemde partijen het Convenant Voorkoming Huisuitzettingen op het stadhuis in Schoonhoven. Zij kijken uit naar de verdere samenwerking om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

v.l.n.r.: Leon de Wit (gemeente Krimpenerwaard), Jacques Reniers (Groen Wonen Vlist), Yvonne Berloth (Woonzorg Nederland), Rob van den Broeke (QuaWonen), Ed Goverde (“Samenwerking) en Sjaak de Gouw (GGD Hollands-Midden). Woningstichting Gouderak, “Beter Wonen” en Vestia konden niet bij de bijeenkomst zijn, maar hebben de samenwerkingsafspraken ook ondertekend.