HOME  |  Nieuwsberichten  |  Aanhoudende droogte

Aanhoudende droogte (03-08-2018)

In heel Nederland is sprake van aanhoudende droogte. Het hoogheemraadschap is daarom extra alert op de gevolgen hiervan.

De belangrijkste aandachtspunten bij droogte zijn het op niveau houden van het waterpeil, het tegengaan of beperken van verzilting en extra controle van veendijken en boezemkades. Door de droogte zijn er lokaal verslechteringen merkbaar in en om het water.

Zie voor actuele informatie over de droogte www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/droogte