HOME  |  Nieuwsberichten  |  9 nieuwe Nederlanders verwelkomd

9 nieuwe Nederlanders verwelkomd (14-12-2018)

Dit item is verlopen op 14-02-2019.

Op woensdag 12 december 2018 werd door de loco-burgemeester aan 9 volwassenen en 4 kinderen de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie uitgereikt. De nieuwe Nederlanders zijn mensen uit Marokko, Filipijnen, Irak, Dominicaanse Republiek, China en Groot-Brittannië.

Proces

De naturalisatieceremonie is een officieel onderdeel van het naturalisatie- en optieproces. Tijdens deze ceremonie legt de toekomstige Nederlander de verklaring van verbondenheid met Nederland af waarna de “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap” wordt uitgereikt. De ceremonie is een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met zijn naturalisatie alle rechten en plichten verwerft en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden.

Nationale Naturalisatiedag 2018

Tevens werd op deze dag ook de Nationale Naturalisatiedag 2018 gevierd. De ministerraad heeft besloten dat deze dag moest worden ingevoerd als een feestdag voor nieuwe Nederlanders. Als bekroning op het integratieproces wordt op deze dag benadrukt dat naturalisatie of optie niet vrijblijvend is en er wordt stilgestaan bij de rechten en de plichten die bij het Nederlanderschap horen. Maar bovenal is het een feestdag waarop inwoners die in 2018 zijn genaturaliseerd nog eens extra in het zonnetje worden gezet. De ceremonie werd deze keer daarom ook gehouden in Kegelhuis De Engel in Schoonhoven. De genodigden hebben genoten van een kopje koffie met een oranje gebakje. Ook de Nederlandse bitterballen en de stukjes kaas werden erg op prijs gesteld. Natuurlijk ging de kegelbaan open en werden er oer-Hollandse spelletjes gespeeld, zoals sjoelen.