HOME  |  Aanmelden digitale nieuwsbrief  |  Algemeen  |  Nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard - 26 maart 2018

Nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard - 26 maart 2018

Beste lezer, 

Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de gemeente Krimpenerwaard. Deze nieuwsbrief bevat onder andere het gemeentelijke nieuws dat komende week op onze pagina in Het Kontakt wordt gepubliceerd.

Subsidie aanvragen vanaf 1 april

Vanaf 1 april tot uiterlijk 1 juni kunt u als organisatie, vereniging of instelling subsidie aanvragen voor 2019. Ook kunt u vanaf deze datum de verantwoording over de subsidie van 2017 indienen. Uitzondering met betrekking tot de aanvraag zijn de voorschoolse voorzieningen. Als voorschoolse voorziening kunt u vanaf 1 juli subsidie aanvragen. De bij de gemeente bekende organisaties hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.

Lees meer

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen bekend

Vrijdagmorgen 23 maart maakte burgemeester Roel Cazemier tijdens een openbare zitting van het centraal en hoofdstembureau de definitieve einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekend.

Lees meer

Burgemeester Roel Cazemier reikt Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Dolf Stob

Burgemeester Roel Cazemier reikte vrijdag 23 maart een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Dolf Stob (79) uit Lekkerkerk.

Lees meer

Vrijwilligersvacatures uitgelicht

De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden. Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard. Hieronder een aantal vrijwilligersvacatures uitgelicht:

Lees meer

Als elke minuut telt!

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Helpt u mee?

Dit jaar start de gemeente met de invoering van HartveiligWonen. Met HartveiligWonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van AED’s en burgerhulpverleners. Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een hartstilstand.

Lees meer

Babypakket en tegemoetkoming voor gezinnen met laag inkomen

Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar kunnen een beroep doen op een tegemoetkoming Opgroeien en een tegemoetkoming in de vorm van een babypakket. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met Stichting Babyspullen en Fonds Kinderhulp. Deze regelingen zijn een aanvulling op de bestaande regelingen Schoolkosten, Aanschafkosten computers, Arbeid en participatie voor volwassenen en Maatschappelijke participatie voor pensioengerechtigden.

Lees meer

Verkeersomleiding door sloop woningen Kerkweg in Lekkerkerk

In april sloopt woningcorporatie QuaWonen de woningen aan de Kerkweg 5 t/m 47 in Lekkerkerk. Voor de aan- en afvoer van materialen zijn afspraken gemaakt over het bouwverkeer om alles veilig te laten verlopen.

Lees meer

Agenda Raadscommissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer 3 april 2018

Op 3 april 2018 komt de Raadscommissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer bijeen. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
 

  • Onderzoek Sturen in risicovolle projecten door Rekenkamercommissie
  • Vangnetuitkering 2017 als tegemoetkoming op het tekort uitkeringsbudget Sociale Zaken
  • Verzoek tot opheffing geheimhouding 

Lees meer