HOME  |  Aanmelden digitale nieuwsbrief  |  Algemeen  |  Nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard - 17 september 2018

Nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard - 17 september 2018

Beste lezer, 

Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de gemeente Krimpenerwaard. Deze nieuwsbrief bevat onder andere het gemeentelijke nieuws dat komende week op onze pagina in Het Kontakt wordt gepubliceerd.

Veiligheidsdag 13 oktober 2018

Lees meer

Recreatiegebied Krimpenerhout krijgt opknapbeurt

Op vrijdag 14 september gaf  wethouder Leon de Wit, samen met een aantal bestuurders van de Groenalliantie het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard het startsein voor de kwaliteitsimpuls van de Krimpenerhout.

Lees meer

Horecaconvenant

Gemeente Krimpenerwaard heeft met de Koninklijke Horeca Nederland, Politie Eenheid Den Haag en de VOC Schoonhoven afspraken gemaakt over zaken in en rondom de horeca inrichting.Deze afspraken zijn vastgelegd in een horecaconvenant en gaan o.a. over de veilige inrichting zowel van de lokaliteit als de omgeving, afspraken over alcoholgebruik, toezicht  en sluitingstijden. Individuele horecaondernemers die het convenant ondertekenen kunnen, mits zij voldoen aan de voorwaarden, langer open blijven.

Lees meer

Kom naar het Wereldcafé Omgevingsvisie Krimpenerwaard

Praat verder mee over uw leefomgeving

Willen we grootschalige bedrijvigheid in de Krimpenerwaard?– Moeten we vol inzetten op recreatie en toerisme? – Stimuleren we regionale woningbouw om de kernen te versterken? – Welke kant moeten we op met zorg, bodemdaling en landschap?

Lees meer

Onderzoek kinderspeelplaatsen

De provincie Zuid-Holland onderzoekt in het najaar samen met de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) kinderspeelplaatsen op blootstellingrisico’s aan lood. Lood is niet goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het buitenspelen.

Lees meer

Ondernemer? Doe mee aan onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2018!

De gemeente Krimpenerwaard doet ook dit jaar weer mee aan het landelijke onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit onderzoek vindt 1 keer in de 2 jaar plaats. Bent u ondernemer? Dan ontvangt u vanaf  1 oktober een brief met de uitnodiging de enquête digitaal in te vullen. Dit kost slechts 5 minuten.

Lees meer

Inloopavond over waterpeil en bestemmingsplan natuurgebied Veenweiden

Op donderdag 20 september is er een inloopavond over de plannen voor het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard. Inwoners van de Krimpenerwaard kunnen daar vragen stellen over aanpassingen van het waterpeil en het bestemmingsplan. Deze aanpassingen zijn nodig om nieuwe natuur mogelijk te maken, om bodemdaling tegen te gaan en om landbouw en recreatie te kunnen versterken. De plannen zijn ook in te zien op de www.schielandendekrimpenerwaard.nl en www.krimpenerwaard.nl

Lees meer

Onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

Begin september is in de Randstad een grootschalig regionaal onderzoek gestart naar koopgedrag. Ook de gemeente Krimpenerwaard doet hieraan mee. Enkele honderden inwoners van onze gemeente ontvangen daarom in september of oktober een schriftelijke uitnodiging voor dit onderzoek. De vragenlijst kan online of telefonisch ingevuld worden. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25,- verloot. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018

Lees meer

Visvergunning

Als u wil vissen heeft u een vergunning van de eigenaar van het water nodig. Dat kan een particulier, de gemeente, het waterschap of de provincie zijn. Dit staat in de Visserijwet 1963.Soms heeft de eigenaar van het water de visrechten aan een hengelsportvereniging verhuurd of verpacht. Als de visrechten zijn verhuurd of verpacht, heeft u een visvergunning van de desbetreffende hengelsportvereniging nodig.

Lees meer

CycloMedia maakt foto’s in uw gemeente

Op dit moment worden in uw gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door uw gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Lees meer

Gewijzigde openingstijden september

Het klantcontactcentrum is op donderdag 20 september open tot 16.00 uur en op woensdag 26 september tot 12.30 uur. De avondopenstelling op donderdag 20 september vervalt.

Lees meer