HOME  |  Aanmelden digitale nieuwsbrief  |  Algemeen  |  Nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard - 10 juli 2017

Nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard - 10 juli 2017

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de gemeente Krimpenerwaard. Deze nieuwsbrief bevat onder andere het gemeentelijke nieuws dat komende week op onze pagina in Het Kontakt wordt gepubliceerd.

Proef WhatsApp gemeente Krimpenerwaard succesvol afgerond

Sinds 13 november 2017 kunnen inwoners van de gemeente Krimpenerwaard (bij wijze van proef) hun vragen ook via WhatsApp stellen aan de gemeente. Deze proef is na 8 maanden met succes afgerond! De berichtendienst is vanaf nu een standaard communicatiemiddel voor de gemeente. WhatsApp is een laagdrempelig kanaal waar bewoners makkelijk gebruik van kunnen maken.

Lees meer

Omgevingstest Zuid-Holland

1 juli is ‘De Grote Omgevingstest Zuid-Holland’ gestart. Dit onderzoek richt zich op inwoners van heel Zuid-Holland en heeft als doel te achterhalen hoe inwoners wonen en wat zij daarbij belangrijk vinden. De gemeente Krimpenerwaard doet mee omdat de uitkomsten belangrijk zijn voor de toekomstige bouw van nieuwe woningen en de inrichting van de omgeving. Dit betekent dat inwoners van onze gemeente een uitnodigingsbrief van I&O Research ontvangen kunnen hebben de afgelopen weken. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u toch meedoen? Kijk dan op www.startvragenlijst.nl/dgot. De vragenlijst staat open tot en met maandag 16 juli.

Lees meer

Openbare besluitenlijst op overheid.nl

Het college vergadert iedere week. Tijdens deze vergaderingen neemt het college een aantal besluiten. Deze besluiten komen in een besluitenlijst. Tijdens de volgende vergadering stelt het college deze lijst vast. De besluitenlijst is dan openbaar. Deze openbare besluitenlijst wordt vanaf juli 2018 gepubliceerd op de website van Overheid.nl.

Lees meer

Volg de gemeente Krimpenerwaard ook op Instagram

Naast Facebook, Twitter en Youtube is de gemeente Krimpenerwaard nu ook actief op Instagram. Op Instagram plaatsen wij onder andere mooie sfeerbeelden uit de gemeente. Ook kunt u ons volgen voor leuke events en tips over de Krimpenerwaard.

Instagram heeft inmiddels meer dan 4 miljoen gebruikers in Nederland en is daarmee de snelst groeiende social media-service.

Lees meer

Negen nieuwe Nederlanders verwelkomd

Maandag 2 juli 2018 is in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. Door de burgemeester werd aan zes volwassenen en drie kinderen- afkomstig uit China en Marokko -  de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie en optie uitgereikt.

Lees meer

​Realisatie Skeave Huse

Op 17 april jl. is het college akkoord gegaan met het zoeken van een locatie voor twee Skaeve Huse*. Het beschikbaar stellen van Skaeve Huse is ook opgenomen in de woonvisie die vorige jaar mei is vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees meer