In onze gemeente wordt het PMD-afval (Plastic- Metaal- en Drankenkartons) elke week gratis huis aan huis ingezameld. Helaas worden de zakken vaak op het verkeerde moment buiten gezet. Hierdoor zien de straten er rommelig uit en ontstaat er stankoverlast. Ook worden de zakken opengemaakt door dieren, waardoor het afval op de straat belandt en wegwaait.

Wat zijn de aanbiedregels?

  • U mag uw afvalzakken aan de weg hangen vanaf 20.00 uur op de avond voor de inzameldag en voor 7.30 uur op de inzameldag.
  • Op de inzameldag moet het plasticafval om 7.30 uur op de aanbiedplaats staan. Cyclus haalt de zakken vanaf 7.30 uur op.
  • Te laat opgehangen zakken worden niet meegenomen en moeten door de eigenaar zelf weer terug naar binnen worden gehaald.
  • Voor het aanbieden van PMD moet u gebruik maken van de speciale afvalzakken voor PMD. Andere vuilniszakken zijn voor de inzameling van PMD niet toegestaan.
  • De speciale inzamelzakken zijn gratis verkrijgbaar bij verschillende locaties in de gemeente. De locaties kunt u vinden op de digitale afvalkalender of in de Cyclus afvalwijzer app.
  • Zorg ervoor dat de verpakkingen die in de zak zitten leeg zijn.