Als u op zoek bent naar een (betere) baan en/of deelneemt aan activiteiten, kunt u te maken krijgen met allerlei kosten. Denk aan een internet- of een krantenabonnement, lidmaatschap van een (sport-)vereniging, een sollicitatiecursus, de aanschaf van kleding om er tijdens de sollicitatie netjes uit te zien of cursussen. U kunt daarvoor een tegemoetkoming aanvragen.

In 2023 is de tegemoetkoming maximaal € 299,-. U kunt de tegemoetkoming elke 12 maanden aanvragen.

Tegemoetkoming aanvragen

Partnerverklaring

Voor wie?

Inwoners van 21 jaar tot de AOW-leeftijd, die (weer) actief mee willen doen in de samenleving, kunnen een aanvraag doen.

Wat heeft u nodig?

  • Kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Kopie bewijs inkomen van uzelf en van uw eventuele partner van de maand voorafgaand aan de aanvraag (loonstrook, uitkeringsspecificatie of alimentatie) 
  • Kopie van bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar van de maand voorafgaand aan de aanvraag;
  • Kopie bewijs schulden (niet ouder dan 2 maanden)