Wat is het?

  • Wilt u parkeren in een parkeerschijfgebied (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken.
  • De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone.
  • De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan.
  • Met een ontheffing kunt u langer parkeren in dit gebied.
  • U kunt een ontheffing aanvragen als u door een tijdelijke situatie (bijvoorbeeld een verhuizing, of de praktische uitvoering van werkzaamheden) langer moet parkeren dan de aangegeven parkeertijd

Aanvragen ontheffing en vrijstelling verkeersregels

Hoe werkt het?

  • Op het verkeersbord in de blauwe zone staat hoe lang u er maximaal mag parkeren.
  • De zone kan gelden op bepaalde dagen of uren. Dit wordt dan aangegeven.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • voor welke locatie u ontheffing vraagt
  • in welke periode u vrijstelling wilt
  • waarom u de ontheffing wilt

Wat kost het?

Het aanvragen van een ontheffing en vrijstelling verkeersregels kost in 2021 €50,90.