Oud papier en karton (OPK) afkomstig van bedrijven mag niet met de papierinzameling van huishoudens worden ingezameld en opgehaald. Dit is wettelijk niet toegestaan. De inzameling van huishoudelijk OPK is een gemeentelijke taak, het bedrijfsmatige OPK is een verantwoordelijkheid van de ondernemers.

Afgelopen jaar heeft de gemeente via de ondernemers- en winkeliersverenigingen en via de digitale nieuwsbrief aan ondernemers laten weten dat met ingang van januari 2021 de ondernemers de inzameling zelf moeten regelen. 
Voor de inzameling van bedrijfsafval, inclusief oud papier en karton, kunnen ondernemers een contract afsluiten met een commerciële inzamelaar. 

Het blijven inzamelen van oud papier en karton door vrijwilligers kan de BIZ of ondernemersvereniging bespreken met de individuele organisaties die de vrijwillige inzameling organiseren. De gemeente benadrukt hierbij dat de logistieke kosten van de inzameling door vrijwilligers (bijvoorbeeld het huren van inzamelmiddelen) voor rekening van de ondernemers is. Mogelijk is een collectieve regeling financieel voordelig.