Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling? De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan faillissement voorkomen. De wet gaat op 1 januari 2021 in. Lees hier hoe dit onderhands akkoord werkt.

De nieuwe WHOA moet een faillissement voorkomen voor bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer door. 
Hoe dit werkt? De rechtbank bevestigt  het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling, ook als niet alle schuldeisers instemmen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers of aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden. Op dit moment is het nog zo dat een akkoord alleen gesloten wordt wanneer alle schuldeisers of aandeelhouders ermee instemmen. Wanneer één schuldeiser of aandeelhouder dwarsligt, kan dit leiden tot een faillissement.
De WHOA gaat op 1 januari 2021 in. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/op-de-rand-van-faillissement-de-whoa-biedt-uitkomst/