De Nederlandse overheid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en koken. De overheid heeft dit besloten om de negatieve gevolgen van aardgasgebruik, zoals CO2 uitstoot en de aardbevingen in Groningen te beperken. Stoppen met aardgas helpt ook om aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.