In de Krimpenerwaard zijn al diverse KVO- (Keurmerk Veilig Ondernemen) werkgroepen actief. Deze groepen werken aan een schoon, heel en veilig winkelcentrum en/of bedrijventerrein. In Lekkerkerk, Schoonhoven, Haastrecht en Bergambacht (centrum én bedrijventerrein) werken ondernemers al verschillende jaren samen met gemeente, politie en brandweer. Dit jaar zijn daar nog eens drie groepen bij gekomen! 
Afgelopen juli zijn de winkeliers in Krimpen aan de Lek gestart met een KVO-werkgroep en in november starten de ondernemers van Zevender in Schoonhoven met een eerste KVO-vergadering. Begin december start daarnaast ook KVO Buiten. Bij het KVO Buitengebied gaat het om de samenwerking tussen allerlei partners, zoals politie, LTO, Zuid-Hollands Landschap en brandweer die een rol hebben in het buitengebied. Dit met het doel om de veiligheid in het gebied beter te kunnen waarborgen en waar nodig maatregelen met elkaar te nemen om dit te verbeteren. Denk aan veiligheid op de wegen, maar ook inbraakpreventie, ondermijning, enzovoort. De inschatting is dat verkeer en ondermijning in ieder geval een belangrijke rol gaan spelen.
Als u vragen heeft over de KVO-projecten, kunt u contact opnemen met Rachel Mans. Zij is adviseur Veiligheid en bereikbaar via het e-mailadres r.mans@krimpenerwaard.nl en telefoonnummer 14 0182