Als u moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag, heeft u een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens nodig. Deze verkeersontheffing verstrekt de gemeente als de noodzaak van een ontheffing duidelijk is. U vraagt deze aan via het aanvraagformulier.

Ontheffing en vrijstelling verkeersregels

Hoe werkt het?

  • De RVV-ontheffing geldt alleen voor verkeersregels en verkeerstekens uit artikel 87 van het RVV 1990.
  • U moet de noodzaak voor een ontheffing aantonen.
  • Vraag de ontheffing minimaal vier weken voor de gewenste ingangsdatum aan.

Wat kost het?

Het aanvragen van een ontheffing en vrijstelling verkeersregels kost in 2024 € 57,55.