Wat is het?

Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaalt hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt. De WOZ-waarde bepaalt hoe hoog de onroerendezaakbelasting (OZB) van de gemeente is.

Wat kost het?

Eigenaren van woningen0,0858% van de WOZ-waarde
Eigenaren van niet-woningen0,2641% van de WOZ-waarde
Gebruikers van niet-woningen0,2181% van de WOZ-waarde

Hoe werkt het?

U betaalt de gemeentelijke belastingen aan het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). SVHW heft en int de lokale belastingen voor de gemeente Krimpenerwaard.

Ieder jaar stuurt SVHW u rond eind februari een brief (aanslag). Hierin staat wat u dat jaar aan gemeentelijke belastingen moet betalen. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de website van SVHW(externe link).

Kopie aanslag

U kunt een kopie van de WOZ-beschikking of van de aanslag opvragen via SVHW. Kijk voor meer informatie op de website van SVHW(externe link).

Contact

Voor informatie over gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met SVHW via 0800-020 08 73 (gratis) of svhw.nl(externe link).