Wat is het?

Mieren, slakken, bladluizen en wespen worden niet door de gemeente bestreden. Mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort. Groter ongedierte, zoals wespennesten kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een en professioneel bedrijf op het gebied van ongediertebestrijding .

Wat doet de gemeente? 

De gemeente bestrijdt de bruine rat en de huismuis. Dit geldt alleen voor de openbare ruimte en particuliere woningen en stukken grond (percelen), maar niet voor bedrijfsruimten en -percelen. Daarnaast bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Komt de eikenprocessierups op uw eigen terrein voor, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het bestrijden daarvan.

Melding doen van ongedierte

Wat doet het Hoogheemraadschap?

Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de bestrijding van de muskusrat. Zie voor meer informatie de pagina over muskusrattenbestrijding

Wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente als u ongedierte ziet op openbaar terrein. Bestrijding van bruine rat en huismuis in particuliere woningen en op stukken grond kan ook door de gemeente worden verzorgd. Ook dit kunt u melden bij de gemeente.

Ziet u ongedierte op eigen terrein (geen bruine rat of huismuis)? Neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder. 

Tips

Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Wordt iemand ziek na een steek (verward, duizelig, benauwd), dan moet u meteen de dokter waarschuwen. Bij apotheken en outdoorzaken kunt u pompjes kopen waarmee het gif uit de steek gezogen kan worden.

De eikenprocessierups kan lichamelijke klachten veroorzaken, zie voor een toelichting hierop de volgende websites: