Update 20 januari 2021

Kinderopvang en basisonderwijs gesloten tot en met tenminste 8 februari 2021

Let op: de situatie is anders dan in het voorjaar. Lees de informatie goed door.

Op 14 december jl. heeft het kabinet opnieuw besloten tot een volledige lockdown. Dat betekent dat de kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten zijn tot en met tenminste 8 februari 2021. Er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare situatie.

De Rijksoverheid gaat over tot deze algemene sluiting om het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang en de scholen draagt hieraan bij. Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid over de Britse variant van het virus. Daarom kunnen de kinderopvang en de scholen nog niet open. Ze zijn in principe gesloten, maar bij uitzondering geopend voor: 

  • Doelgroep kinderopvang en leerlingen in het primair onderwijs met één of twee ouders met een cruciaal beroep; 
  • Doelgroep kinderopvang en leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school - eventueel samen met de gemeente -bepaalt om welke individuele leerlingen het gaat; 
  • Het is bij de afweging welke leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden, wel van belang dat hierbij wordt uitgegaan van de positie van de individuele leerling. Dus een volledige klas aanmerken als kwetsbaar, omdat ze bijvoorbeeld in groep 8 (of 3) zitten, is niet de bedoeling. Niet elke leerling in groep 8 (of 3) bevindt zich per definitie in een kwetsbare positie. 
  • Het daadwerkelijk fysiek naar school gaan door leerlingen in een kwetsbare positie gebeurt in overleg met leerling en - waar passend - ouders/verzorgers. Hiervoor geldt in ieder geval de verplichting het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel thuis of op school.

Rol gemeente

Wanneer u gebruik wilt maken van noodopvang, neemt u rechtstreeks contact op met de kinderopvangorganisatie waarmee u een contract heeft en/of de school van uw kind(eren). Dit geldt zowel voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep als voor kinderen in een kwetsbare situatie. 
De gemeente is coördinerend voor de opvang van kinderen in een kwetsbare situatie. We maken hierover afspraken met de kinderopvangorganisaties en het onderwijs. 

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. 
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. 
Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Cruciale beroepen 

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om doorlopende bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.
 

Kinderen in een kwetsbare situatie

Mocht er noodopvang nodig zijn voor kinderen in een kwetsbare situatie, neemt u dan ook contact op met de school van uw kind(eren) en/of de kinderopvangorganisatie. Samen met u kan gezocht worden naar een passende oplossing voor uw kind(eren).
Voor andere vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met het CJG Krimpenerwaard via 088-2542384 of het Loket Samenleving en zorg van de gemeente via 140182. 
 

Meer informatie?

Alle relevante informatie rondom kinderopvang, onderwijs en noodopvang kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: