Als gevolg van het coronavirus heeft het kabinet op zondag 15 maart het besluit genomen om alle onderwijsinstellingen en kinderopvang tot en met 6 april aanstaande te sluiten. Het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Krimpenerwaard hebben aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor de opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar. Zij zetten zich hier keihard voor in. 

Om die reden kunnen sommige ouders en/of verzorgers de komende periode gebruik (blijven) maken van kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Deze opvang is zonder extra kosten. 
Het gaat hierbij om ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

Lijst met cruciale beroepen

Kinderen in kwetsbare situatie

Daarnaast bestaat er soms ook de noodzaak om kinderen in kwetsbare situaties op te vangen. Dit betreft kinderen voor wie thuis geen veilige basis is.  De gemeente heeft samen met het onderwijs en de kinderopvang hier afspraken over gemaakt. In overleg met een betrokken (jeugd)hulpverlener kan besloten worden om een kind (deels) op te vangen op school of bij een kinderopvangorganisatie. Ook deze opvang is voor ouders kosteloos. 

Wat doet de gemeente?

Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om de coördinatie van de (nood)opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar op zich te nemen. 
De organisatie en uitvoering van de (nood)opvang ligt bij de kinderopvangorganisaties en het onderwijs. Er wordt intensief samengewerkt tussen al deze partijen. Als gemeente sluiten we hierop aan en denken mee waar nodig. Voor gastouders geldt dat zij zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de bij hen ondergebrachte kinderen. Bij vragen of knelpunten kunnen ook zij zich melden bij onderwijsenopvang@krimpenerwaard.nl.

Opvang zoveel mogelijk zelf regelen

Als gemeente vragen we iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze tijden. Waar noodzakelijk organiseren we, in samenwerking met kinderopvang en onderwijs, de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kinderopvang zo veel en zo lang als mogelijk open blijft voor de opvang van kinderen van ouders en/of verzorgers werkzaam in een cruciaal beroep.

Wij vragen u dan ook met klem om, indien er binnen uw gezin één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, de organisatie van opvang zelf te regelen thuis.

Veelgestelde vragen

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang, die dagelijks wordt bijgewerkt.

Veelgestelde vragen kinderopvang Rijksoverheid 

Aanvraag (nood)opvang en locaties kinderopvang

Heeft u opvang nodig, omdat u werkzaam bent in een cruciaal beroep, en bent u geen reguliere klant van een kinderdagopvanglocatie? Ook dan komt u in aanmerking voor deze opvang.

Gaat het om (nood)opvang voor kinderen op de basisschool (4 tot 12 jaar): neem dan contact op met de directeur van de basisschool van uw kinderen. Hij of zij zal u informeren over de mogelijkheden van opvang.

Is uw kind onder de 4 jaar, dan kunt u zich melden bij een kinderopvanglocatie bij u in de buurt. Ter informatie kunt u het formulier onderaan deze pagina invullen en meenemen.

Aanvraag opvang voor kwetsbare kinderen

Voor kinderen in een kwetsbare positie kan ook opvang worden aangevraagd, ook als ouders niet in een cruciaal beroep werkzaam zijn. De gemeente gaat ervan uit dat bij deze kinderen hulpverlening betrokken is. Om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor opvang vindt er altijd overleg plaats met betrokken kinderopvangorganisatie of school én (jeugd)hulpverlener. Ook een betrokken (gezins)voogd of een medewerker van Veilig Thuis kan hierover contact opnemen met de gemeente. Voor overleg met betrokkenen wordt toestemming gevraagd aan ouder(s).

De gemeente bepaalt op basis van de adviezen van professionals of het kind al dan niet in aanmerking komt voor opvang. De school en kinderopvang organiseren vervolgens, bij voorkeur samen, de opvang van het kind. Is er een vraag voor (jeugd)hulp of ondersteuning? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 uur contact opnemen met het Loket Samenleving en zorg via 14 0182.

24-uursopvang voor kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn in een cruciale beroep

Er kunnen zich situaties voordoen waarin 24-uursopvang noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als beide ouders een cruciaal beroep hebben en beide opgeroepen worden in de nacht of het weekend te komen werken. Als daar sprake van is binnen uw gezin kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres onderwijsenopvang@krimpenerwaard.nl. Buiten kantoortijden kunt u mailen naar dit e-mailadres en krijgt u een automatisch bericht met het beschikbare telefoonnummer buiten kantoortijden. Momenteel zijn er twee mogelijkheden voor 24-uurs opvang in de Krimpenerwaard; één locatie in Schoonhoven en één locatie in Krimpen aan de Lek. Normaal gesproken wordt deze vorm van opvang niet geboden binnen gemeente Krimpenerwaard. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over (nood)opvang in de gemeente Krimpenerwaard? Neem dan contact op met de gemeente via onderwijsenopvang@krimpenerwaard.nl. Wij zullen uw berichten zo spoedig mogelijk beantwoorden. Indien u telefonisch contact wenst, vermeld in uw e-mail dan uw gegevens inclusief telefoonnummer, zodat we zo spoedig mogelijk contact op kunnen nemen. 

Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepen