Samen krijgen we veel voor elkaar

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek: ‘’Op 15 maart kwam het bericht dat de scholen dicht gingen. Eerst voor drie weken. Al snel werd dat verlengd naar zes weken, tot aan de meivakantie. Daarop volgde een intensieve periode voor ouders die, naast het uitvoeren van hun eigen werk, ook moesten lesgeven. Ook ik mocht, naast mijn werkzaamheden als wethouder, als juf voor mijn kinderen aan de slag. Dat vergt veel van een ieder qua inzet en inspanning.’’

Gert Tissink, bestuurder bij PCPO Krimpenerwaard, hoorde dat er veel vragen leefden bij ouders. ‘’Hoe doe je dat: thuiswerken en tegelijkertijd je kinderen lesgeven? Leerkrachten geven ouders tips om een goede combinatie te vinden tussen het uitvoeren van je eigen werkzaamheden en het lesgeven van de kinderen. Ik ben ook heel blij dat het contact tussen de scholen, de directeuren en de leerkrachten goed verloopt.’’

Op OBS De Kromme Draai heeft kleuterjuf Marian Kok haar uiterste best gedaan om ouders in deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen. ‘’We hebben een activiteitenblad toegestuurd naar de ouders. Hierop stonden activiteiten die ouders konden doen met hun kind. Ik heb Youtube-filmpjes opgenomen met instructies. Ook was er dagelijks een inbelspreekuur voor de kinderen via Skype. En natuurlijk hebben we een belronde gedaan met de ouders om te vragen of het goed ging en of we nog iets voor ze konden betekenen.’’

Terug in de schoolbanken

Inmiddels hebben de kinderen de eerste schooldagen er weer opzitten. De basisscholen zijn op 11 mei open gegaan met een aangepast rooster. De kinderen mogen weer naar de kinderopvang en de BSO draait mee met het schoolrooster. Ook de noodopvang blijft bestaan voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Scholen en schoolbesturen hebben keihard gewerkt om dit alles voor elkaar te krijgen. En het vergt opnieuw de nodige aanpassingen van ouders en leerkrachten. Ook nu geldt: 

We moeten het samen doen, dan krijgen we veel voor elkaar! 

Lavinja Sleeuwenhoek
Wethouder Onderwijs
Gemeente Krimpenerwaard