Van 4 januari tot en met 1 februari kunt u bij het Klant Contact Centrum (KCC) in Stolwijk een politieke partij steunen die nu nog geen zetel in de Tweede Kamer heeft. Dat doet u door het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring. 
U krijgt een ondersteuningsverklaring bij de politieke partij. Daar staan de namen van de kandidaten al op. U kunt ook een ondersteuningsverklaring downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Het gemakkelijkste is dat u voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring eerst een afspraak maakt. Maar dit is niet verplicht. Vanwege de coronamaatregelen willen we echter een minimaal aantal wachtende bezoekers in de publiekshal van het KCC. Gelet op uw veiligheid en de veiligheid van andere bezoekers en de medewerkers, willen wij u daarom vragen om van te voren een afspraak te maken via telefoonnummer 140182.

Dit zijn de voorwaarden:

  • u woont in de gemeente Krimpenerwaard;
  • u mag op 17 maart zelf stemmen;
  • u mag maar één verklaring ondertekenen.

Meenemen naar het Klant Contact Centrum:

  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • het geprinte formulier ‘ondersteuningsverklaring’. U ondertekent het ingevulde formulier waar de medewerker KCC bij is. De medewerker zet daarna een stempel op het formulier. U krijgt het formulier weer mee en u zorgt er zelf voor dat het formulier bij de politieke partij terechtkomt.