HOME  |  Ondernemers  |  Nieuws voor ondernemers

Nieuws voor ondernemers

 • Bijeenkomst Cyber&Security op 21 februari

  Op donderdagavond 21 februari organiseren we een Cyber&Security bijeenkomst in Schoonhoven voor de ondernemers uit Krimpenerwaard. U bent van harte uitgenodigd voor deze gratis training. De gemeente organiseert deze bijeenkomst samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 • Kom Binnen Bij Bedrijven wordt gehouden van 11 tot en met 16 maart

  Doet u ook mee met Kom Binnen Bij Bedrijven? Kom Binnen Bij Bedrijven wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 16 maart. Open uw deuren voor belangstellenden en mensen die zich willen oriënteren op werk, stage, een leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Maak vrijblijvend en op een leuke en laagdrempelige manier kennis met elkaar.

 • De opmaat naar duurzaam inkopen

  De gemeente Krimpenerwaard wil graag samenwerken met leveranciers die oog hebben voor duurzaamheid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders eind 2017 het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

 • Kandidaten 'Werken-aan-Werk' op bezoek bij Schoonhovense bedrijven

  Een paar weken geleden ging een groep deelnemers van het programma 'Werken-aan-Werk' op bezoek bij 2 interessante bedrijven uit onze gemeente.

 • Nieuwe regels energiebesparende maatregelen bedrijven

  Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven. 
  Heeft u een bedrijf dat valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij.

 • Bedrijveninvesteringszone (BI-zone), bijdrage

  Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een aantal winkelstraten of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend aan die van de gemeente.

 • Zonnepanelen

  Eind september heeft Greenspread bij drie bedrijven in onze gemeente haalbaarheidsstudies uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Het gaat om de bedrijven ABS Autoherstel Verhoef uit Stolwijk, Arie Hogendoorn Grondverzet BV uit Ouderkerk aan den IJssel en Verdo Staalconstructie uit Bergambacht.

 • Verduurzamen van bedrijventerreinen

  Eind oktober verzorgde de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard een workshop op het symposium van WaardZaam.

 • Gemeente Krimpenerwaard start met duurzaam inkopen

  De gemeente Krimpenerwaard wil graag samenwerken met leveranciers die oog hebben voor duurzaamheid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders eind vorig jaar het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Binnen dit beleid is meer aandacht voor de lokale ondernemers en zijn ambities beschreven voor Social Return on Investment (SROI) en Duurzaam inkopen.

 • Uitdagingen op het gebied van verkeer

  De Algerabrug, de ontsluiting via de N207 richting de A20, de bereikbaarheid van bedrijfsterreinen en de toegang tot OV. Dit zijn een aantal uitdagingen waar het gebiedsteam Noordoost onder leiding van de gebiedsregisseur Jan Breugem mee te maken heeft. In dit item legt Jan Breugem uit wat een gebiedsregisseur doet en  uit de rol van De Verkeersonderneming is.

 • Werkzaamheden grote kruising Krimpen aan den IJssel

  De afgelopen periode informeerden wij u over de verzakkingen van de grote kruising in Krimpen aan den IJssel. Op donderdag 1 november vond er een informatieve commissievergadering plaats over dit onderwerp.

 • Verordening winkeltijden

  De gemeenteraad heeft op 25 september de Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018 vastgesteld. In deze verordening staat vermeld dat winkeliers de vrijheid krijgen om binnen de voorgeschreven tijden, zoals opgenomen in de verordening, zelf te bepalen of ze hun winkel openstellen op zon- en feestdagen.

 • Snel internet in het buitengebied

  Veel ondernemers, thuiswerkers en gezinnen met schoolgaande kinderen kunnen niet zonder snel internet. Maar in het buitengebied is dit vaak gewoonweg niet beschikbaar. De firma Glasdraad is nu gestart met een campagne om glasvezel te realiseren in het buitengebied van de Krimpenerwaard. Deze marktpartij organiseert verschillende informatieavonden door de gehele Krimpenerwaard, waarin zij u, inwoners en ondernemers in het buitengebied, alles vertellen over glasvezel, de aanleg en de kosten van een aansluiting.

 • Werkzaamheden De Wetering Bergambacht

  In het voorjaar van 2018 is begonnen met de werkzaamheden aan het noordelijke gedeelte van de Nijverheidsstraat richting garage Terlouw. Deze werkzaamheden zijn nog voor de zomer van 2018 gereed gekomen. Hierna is er een begin gemaakt met het kruispunt Transportstraat-Ambachtstraat zuid bij Multimate. Dit najaar wordt er verder gegaan met de Timmerfabriekstraat en de Westelijke Ambachtstraat. Vanaf januari 2019, als de werkzaamheden aan de rotonde zodanig gevorderd zijn dat het verkeer vanaf de oostelijke zijde het bedrijventerrein kan bereiken, wordt er gewerkt aan de noordelijke doorgaande route.

 • Vernieuwde VTH-nota gemeentelijke milieutaken

  De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dat doet zij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte van de regio uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten in Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland.

 • Stichting Ondernemersklankbord: wilt u sparren met een ervaren ondernemer?

  Ondernemers kiezen vaak voor ondernemerschap vanwege hun passie en de autonomie en vrijheid die het zelfstandig ondernemerschap met zich meebrengt. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Er is echter ook een keerzijde van dit zelfstandige bestaan. Want wanneer je keuzes en beslissingen moet maken, sta je er als ondernemer alleen voor. Dat is niet altijd even makkelijk. Daarom biedt Stichting Ondernemersklankbord (OKB) advies en begeleiding aan ondernemers. Veel ondernemers zijn blij verrast met deze diensten. Voor een relatief laag bedrag (eenmalige donatie van € 150,-) kunnen ondernemers een half jaar klankborden met één van de 300 adviseurs.

 • Werken aan Werk-project

  Op vrijdagmiddag 2 november was een groep van 12 kandidaten te gast bij de firma De Vries en Verburg te Stolwijk. De kandidaten volgen het re-integratieprogramma van onze gemeente 'Werken-aan-Werk' fase sollicitatievaardigheden/netwerken en bemiddeling.

 • Uitnodiging Wereldcafé Omgevingsvisie op 27 september

  Samen verder praten over de toekomst van de Krimpenerwaard!

 • eHerkenning: Met 1 digitale sleutel inloggen bij de overheid.

  Stel, u wilt online een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen. Met eHerkenning gaat dit eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt. U logt in op websites van verschillende overheidsorganisaties en krijgt zo veilig toegang tot hun digitale loket om diensten af te nemen. Veilig, betrouwbaar en eenvoudig. Ook bij de gemeente Krimpenerwaard kunt u een aantal vergunningen aanvragen met eHerkenning, zoals een evenementenvergunning.

 • Save the date: startersdag dinsdag 16 oktober

  Startersdagen.com organiseert in samenwerking met de gemeente Gouda, Rabobank en Interpolis op dinsdag 16 oktober een gratis startersdag in het gebouw van Driestar Educatief. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor (oriënterende) starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups.

 • Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2018

  Gemeente Krimpenerwaard doet weer mee aan het landelijke onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. MKB Nederland reikt ook dit jaar weer de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat.

 • Ondermijnende criminaliteit wordt niet gedoogd

  De ondernemer die wiet verbouwt in zijn bedrijfshal of zijn bedrijfshal verhuurt voor dergelijke activiteiten, het illegaal lozen van afval, maar ook het witwassen van illegaal verkregen vermogen. Dit zijn enkele voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. Binnen de politie-eenheid Den Haag waar de gemeente Krimpenerwaard onder valt is ondermijning één van de prioriteiten voor de komende jaren.

 • Werksessie; "Hoeveel garantie geeft een garantiebaan?"

  Op 28 augustus 2018 vond een geslaagde werksessie plaats in Bergambacht.

 • Technieklessen op de basisschool

  In 2018 heeft de gemeente Krimpenerwaard zich aangesloten bij het initiatief vanuit de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel om kinderen op de basisschool te interesseren voor een carrière in de techniek.

 • Voorstellen directeur/coördinator Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie

  Wendy Hofman is de directeur/coördinator van de nieuwe Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie.

 • Werkzaamheden grote kruising Krimpen aan den IJssel

  Informatie over de werkzaamheden op de grote kruising in de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn te vinden op www.krimpenaandenijssel.nl/grotekruising.

 • Projecten Openbare Werken

  Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal actuele projecten in de openbare ruimte.

 • Gemeente stopt met mantelzorgpas en vrijwilligerspas

  De contracten die de gemeente heeft afgesloten met Groupcard voor de uitgifte van de mantelzorgpas en de vrijwilligerspas lopen eind 2018 van rechtswege af. Het college heeft inmiddels besloten om de waardering van haar mantelzorgers en vrijwilligers met ingang van 2019 op een andere manier vorm te geven: Krimpenerwaardcadeaubonnen voor de mantelzorgers en een waarderingsavond voor de vrijwilligers.

 • De gemeente stimuleert verduurzaming bedrijven

  In de Krimpenerwaard staan veel bedrijfspanden met een groot dakoppervlak. Deze daken zijn zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen waarmee een bijdrage aan een duurzame gemeente kan worden geleverd. Door de korte terugverdientijd is het ook voor een bedrijf financieel aantrekkelijk om hier aan deel te nemen.

 • Bedrijfsbezoeken door wethouder Vente

  Gedurende het hele jaar bezoekt wethouder Vente prachtige bedrijven, waarbij wordt kennisgemaakt met elkaar. Enerzijds wordt vaak van gedachten gewisseld over plannen of knelpunten die aan de orde zijn bij een bedrijf. Anderzijds informeert de wethouder betreffende ondernemers over projecten of ontwikkelingen die de gemeente Krimpenerwaard bezig houden.

 • Retailvisie Krimpenerwaard

  Afgelopen maanden zijn de diverse winkeliersverenigingen aan de slag gegaan met het opstellen van een eigen actieplan voor het winkelgebied. Centrale vraag was: hoe worden en blijven we een toekomstbestendig winkelcentrum?

 • Subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen

  Vorig jaar heeft de provincie Zuid-Holland in de subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen opengesteld. Hier is goed gebruik van gemaakt. De €600.000 die toen beschikbaar was gesteld voor deze regeling, is volledig toegekend. Daarom is het verheugend dat de Provincie Zuid-Holland ook dit jaar dezelfde regeling open kan stellen. Deze keer is er €500.000 beschikbaar. Via deze e-mail willen we u hierop attent maken.

 • Kom binnen bij bedrijven van 9 tot en met 14 april

  Op 1 maart is de inschrijving gestart voor de ‘Kom binnen bij bedrijven’ open dagen voor potentiële nieuwe werknemers en iedereen die binnen wil kijken bij een bepaald bedrijf. Van maandag 9 t/m zaterdag 14 april zetten verschillende bedrijven en organisaties in het Groene Hart hun deuren namelijk wagenwijd open. Inschrijven is gratis.

 • Even sparren met een ervaren ondernemer?

  Ondernemers kiezen vaak voor het ondernemerschap vanwege hun passie en de autonomie en vrijheid die het zelfstandig ondernemerschap met zich meebrengt. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Er is echter ook een keerzijde van dit zelfstandige bestaan. Want wanneer u keuzes moet maken en beslissingen moet nemen, staat u er als ondernemer alleen voor. Dat is niet altijd even makkelijk. Daarom biedt Stichting Ondernemersklankbord (OKB) advies en begeleiding aan ondernemers. Voor een klein bedrag (eenmalige donatie van € 150,-) kunnen ondernemers een half jaar klankborden met één van de 300 adviseurs.

 • Nieuwe stichting ‘Krimpenerwaard Marketing & Promotie’

  Vanaf 1 maart is ‘Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie’ de centrale marketing- en promotie organisatie in de gemeente Krimpenerwaard. Wethouder Leon de Wit en voorzitter a.i. van Krimpenerwaard Marketing & Promotie Hans de Wit bezegelden op 1 maart met een handdruk de samenwerking.

 • Terugblik ondernemersbijeenkomst ‘Zaken doen met de gemeente’

  Woensdagavond 21 februari vond een geslaagde en druk bezochte ondernemersbijeenkomst plaats over het onderwerp 'Zaken doen met de gemeente Krimpenerwaard'. Eerst was er ruimte voor een gezamenlijk gedeelte waar een presentatie werd gegeven over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, SROI en duurzaamheid. Daarna konden ondernemers tijdens de gemeentemarkt kennismaken met de verschillende gemeentelijke inkopers onder het genot van een (lokaal!) hapje en drankje.
   

 • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) winkelgebied Haastrecht

  De Ondernemersvereniging Haastrecht heeft besloten te beginnen met een KVO-traject voor het winkelgebied. Op 15 maart startten zij met een schouw, het eerste overleg volgt snel. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er bestaat een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).

 • Ondernemersprijs Midden Holland

  Op 8 januari vindt de feestelijke uitreiking plaats van de Ondernemersprijs Midden-Holland in de Goudse Schouwburg. Er worden prijzen uitgereikt in de volgende drie categorieën: detailhandel & horeca, MKB en Groot Zakelijk. Vorig jaar sleepte de gemeente Krimpenerwaard maar liefst twee podiumprijzen in de wacht. Ook dit jaar is een Krimpenerwaardse onderneming genomineerd, Zilvertron uit Schoonhoven is genomineerd in de categorie MKB.

 • Regionale bedrijventerreinen strategie

  De Provincie Zuid-Holland heeft de nieuwe behoefteramingen voor bedrijventerreinen vastgesteld. In de regio Midden-Holland is afgesproken deze ramingen uit te werken in een regionale bedrijventerreinenstrategie.

 • Retailvisie Krimpenerwaard

  Het college wil graag samen met de winkeliers een notitie over de toekomst van de winkelgebieden opstellen. Doel van deze notitie is het versterken van de bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van de winkelgebieden. Hierbij uitgaand van het versterken van de eigenheid en de kracht van elk winkelgebied.

 • Oplevering entree De Zaag Krimpen aan de Lek

  Op vrijdag 24 november vond de oplevering plaats van de entree met daarbij de aanleg van parkeerplaatsen op bedrijventerrein De Zaag in Krimpen aan de Lek.

 • Tijdelijke ontsluiting nieuwe bedrijventerrein Bergambacht

  Vanwege de gestagneerde bouw van de rotonde De Wetering is eind juli 2017 een tijdelijke noodontsluiting aangelegd die aansluit op de N210. Dit om de verkeersveiligheid bij de entree van het huidige bedrijventerrein aan de Dijklaan in Bergambacht te waarborgen.

 • Dorpshart Krimpen aan de Lek.

  Op 12 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de aangepaste plannen voor het Dorpshart in Krimpen aan de Lek. Na maanden van onderzoek en gesprekken hebben de gemeente en projectontwikkelaar Artica overeenstemming bereikt over de bouwplannen.

 • Informatieavond inkoop- & aanbestedingsbeleid

  Komt u ook naar de informatieavond over inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente? Tijdens deze avond krijgt u informatie over het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, SROI, inkoop en duurzaamheid en right to challenge.

 • Werkgevers belangrijk bij zoektocht baan

  Eind november organiseerde het re-integratieteam van Sociale Zaken voor de vierde keer dit jaar een banenmarkt.

 • Ontwikkelingen Bedrijventerrein Schoonhoven-Noord

  De raad en het college zijn het erover eens dat een aanpak van bedrijventerrein Schoonhoven-Noord gewenst is en prioriteit verdient.

 • Veiligheidsscan

  In het centrum van Lekkerkerk wordt de komende weken aan iedere ondernemer/winkelier een (vrijblijvende) veiligheidsscan aangeboden. De kosten hiervoor worden geheel gedragen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Bedrijfsbezoeken wethouder

  Met regelmaat bezoekt wethouder Jan Vente een bedrijf in de gemeente Krimpenerwaard om kennis te maken met de onderneming en de ondernemer en om kennis te nemen van mogelijke ontwikkelingen of plannen.

 • Nieuwe kwartiermaker Krimpenerwaard

  Samen aan de slag om Krimpenerwaard op de kaart te zetten

  Marco van Hoek gaat als kwartiermaker aan de slag om een nieuwe marketingorganisatie recreatie & toerisme vorm te geven in de gemeente Krimpenerwaard. Dat hebben Stichting Promotie Krimpenerwaard, VlistOnderneemt en Stichting Schoonhoven Zilverstad (Zilverstad Marketing) en de gemeente Krimpenerwaard bekend gemaakt.

 • Samenwerking en Collectieve Financiering

  Op 26 juni en 18 september zijn in het kader van collectieve financiering voor ondernemers in onze gemeente bijeenkomsten georganiseerd. Een derde bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari vanaf 19.15 uur (inloop) in de raadzaal van het gemeentekantoor van Lekkerkerk (Burgemeester van de Willigenstraat 58).

 • Bijeenkomst Overvalpreventie

  Op donderdagavond 12 oktober organiseerde de gemeente in samenwerking met politie en CCV de overvalpreventie-avond voor winkeliers.

 • Donderdag 2 november: Symposium WaardZaam: Krimpenerwaard Energiek

  Op 2 november vindt voor de eerste keer een groot opgezet symposium plaats van WaardZaam, Krimpenerwaard Energiek.

 • Handhavingsbeleid geluid bij evenementen

  In onze gemeente worden jaarlijks diverse evenementen in de open lucht georganiseerd. De meeste mensen zijn het erover eens dat deze evenementen bijdragen aan een gezellige en bruisende leefomgeving.

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop?

  Naar verwachting worden vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden. De wijziging van de Wet milieubeheer die hiervoor nodig is, komt na de installatie van het nieuwe kabinet op de agenda.

 • Schuldenproblematiek ondernemers

  Ondernemers met schulden kunnen hulp zoeken bij de gemeente. Wanneer sprake is van een levensvatbaar bedrijf en de ondernemer voldoet aan de voorwaarden, kan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) worden ingezet.

 • Persreizen Krimpenerwaard

  In september en oktober hebben twee persreizen plaatsgevonden – voor en door ondernemers -om de Krimpenerwaard op de kaart te zetten. In september ontdekte een groep Belgische journalisten Gouda, Oudewater en de Krimpenerwaard op de fiets. Ze bezochten onder andere fietscafé Fausto in Schoonhoven en kaasboerderij de Twee Hoeven in Haastrecht.

 • Ondernemersprijs Midden-Holland

  Op maandag 8 januari worden in de Goudsche Schouwburg weer de jaarlijkse ondernemersprijzen Midden-Holland uitgereikt. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst, die dit jaar om 19.30 uur aanvangt, worden de Ondernemers van het Jaar in de categorie Detailhandel & Horeca, MKB en Groot Zakelijk, bekend gemaakt.

 • Een voordeelpas voor vrijwilligers

  In onze gemeente doen heel veel mensen vrijwilligerswerk. Veel activiteiten kunnen niet  zonder de hulp van vrijwilligers georganiseerd worden.

 • Save the date: 2 november eerste WaardZaam symposium 'Krimpenerwaard Energiek'

  Er gebeurt enorm veel op het gebied van duurzaamheid, duurzaam ondernemen, energie besparen, de energietransitie en ga zo maar door. Tijdens het eerste WaardZaam symposium gaan we zoveel mogelijk ideeën, netwerken, initiatieven et cetera aan elkaar knopen.

 • Statushouders als werknemer in de techniek

  Onlangs werd een artikel in het Algemeen Dagblad gepubliceerd over het aantrekken van statushouders (vluchtelingen met een verblijfdvergunning) door installatiebedrijven. Honderden statushouders kregen eerst een spoedopleiding en vervolgens een vaste baan aangeboden.

 • Subsidiekans duurzaamheid bedrijventerrein

  Ook dit jaar komt er waarschijnlijk een subsidieregeling voor het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland. Is dit mogelijk iets voor het bedrijventerrein waar uw bedrijf gevestigd is? De gemeente Krimpenerwaard wil u graag helpen om een aanvraag in te dienen bij de provincie, zodra dit kan. Voorwaarde is dat er meerdere ondernemers op het bedrijventerrein waar uw bedrijf gevestigd is meewerken.

 • Project Talentmatch werkwijze Krimpenerwaard

  Begin dit jaar werd het startschot gegeven voor het project TalentMatch. Het project heeft als doel mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen in een garantiebaan.

 • Raadsleden Krimpenerwaard zoeken Zomerstage

  De gemeenteraad van de Krimpenerwaard vindt het ontzettend belangrijk om in contact te staan met de samenleving. De raadsleden gaan regelmatig op bezoek bij de  vele mooie bedrijven, instellingen en organisaties die onze gemeente rijk is. Daarnaast gaan onze raads- en commissieleden in de maanden juli en augustus op Zomerstage.

 • Mini-banenmarkt Krimpenerwaard succesvol

  Op woensdagochtend 21 juni werd op initiatief van de gemeente voor de tweede keer een mini-banenmarkt georganiseerd. Het accent van de banenmarkt lag ditmaal vooral op technische en productiefuncties.

 • Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard

  De gemeente Krimpenerwaard heeft de intentie uitgesproken om in het kader van het werken aan een bestendige toekomst op het gebied van economische – en arbeidsmarktontwikkelingen een toekomstbestendige infrastructuur te ontwikkelen. Deze infrastructuur zou een effectieve bijdrage moeten leveren aan de vitaliteit van de Krimpenerwaard.

 • Evaluatie Kom binnen bij bedrijven 2017

  Afgelopen maart vond de  ‘Kom binnen bij Bedrijven-dag’ plaats. Deze dag is georganiseerd door Groene Hart Werkt namens 7 regiogemeenten waarvan een groot deel vanuit het samenwerkingsverband Midden-Holland. Ook de gemeente Krimpenerwaard heeft hier enthousiast aan meegewerkt.

 • Bijeenkomst collectieve financiering

  Onlangs organiseerde de gemeente Krimpenerwaard op initiatief van het Economisch Platform Krimpenerwaard een informatieve en interactieve bijeenkomst voor afvaardigingen van de lokale winkeliersverenigingen en ondernemerskringen. Hierbij gaf Nienke van Gerwen, senior-adviseur retail- & centrummanagement van Buro BRO, een presentatie over de vormen van collectieve financiering door ondernemers/winkeliers. Ze gaf informatie over het OZB-fonds, reclamebelasting en de bedrijveninvesteringszone (BIZ).

 • TalentMatch: ondernemers coachen werkzoekenden met een beperking

  Tijdens de feestelijke uitreiking van de Ondernemersprijs 2017 is ook het officiële startschot gegeven voor het project TalentMatch. Dit project heeft als doel om vanuit het ondernemersnetwerk in de regio Midden-Holland mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen in een garantiebaan. De gedachte hierachter is dat we in onze regio geen mensen aan de kant laten staan. 

 • Werkzaamheden centrum Krimpen aan de Lek

  Binnen het project Dorpshart Krimpen aan de Lek wordt de openbare ruimte voor de winkels in het centrum opnieuw ingericht. Inmiddels is het plein voor het Cultuurhuis gerealiseerd. De weekmarkt staat vanaf eind 2016 ook op het nieuwe plein voor het Cultuurhuis. We krijgen veel positieve reacties over deze nieuwe indeling.

 • Kom binnen bij bedrijven 17 maart

  Op 17 maart vindt de open bedrijvendag ‘Kom binnen bij bedrijven’ plaats. Bedrijven en organisaties openen hun deuren voor mensen die op zoek zijn naar een baan, stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. De deelnemende bedrijven geven een presentatie, rondleiding en/of workshop. Werkzoekenden schrijven in bij het bedrijf van hun keuze en kunnen tijdens deze dag in gesprek met de ondernemers.

 • Ondernemersprijs Midden Holland

  Op maandagavond 16 januari zijn de Ondernemersprijzen Midden-Holland uitgereikt. Vanuit de gemeente Krimpenerwaard zijn maar liefst vier van de negen genomineerde ondernemers aangedragen voor deze prestigieuze Ondernemersprijs. De genomineerden waren verdeeld over de categorieën detailhandel & horeca, MKB en Groot zakelijk. Een deskundige jury heeft alle genomineerden beoordeeld.

 • Kosteloos aanvragen openbare laadpaal

  Zit u eraan te denken om elektrisch te gaan rijden? Of rijdt één van uw werknemers elektrisch, maar kan er nog niet in de buurt van de werklocatie opgeladen worden? Daar is nu een oplossing voor! U kunt een openbare laadpaal aanvragen. Simpel en kosteloos.

 • Financieel voordeel investeringen energiebesparing en duurzame energie

  Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor 2017 is een EIA-budget van €166 miljoen beschikbaar.

 • Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds

  De gemeente wil in het kader van het minimabeleid stimuleren dat kinderen meedoen aan sport of cultuur, ook als er thuis niet voldoende geld is.

 • Evenement organiseren

  Evenementen zorgen voor plezier en gezelligheid in de kernen. Er zijn veel mensen op de been, van binnen en buiten de gemeente. Dit biedt kansen voor u als ondernemer.

 • Stand van zaken nieuwe rotonde Bergambacht

  Om het nieuwe bedrijventerrein De Nieuwe Wetering beter te ontsluiten op de provincialeweg N210 heeft de provincie Zuid-Holland in 2009 ingestemd met de aanleg van de rotonde De Wetering bij Bergambacht. De voormalige gemeente Bergambacht heeft hiervoor in 2014 met de provincie een overeenkomst gesloten.

 • Ondernemersprijs Midden-Holland

  Op 16 januari 2017 vindt de feestelijke uitreiking plaats van de Ondernemersprijs Midden-Holland in de Goudse Schouwburg.  Alle inwoners en ondernemers in de regio Midden Holland hebben de kans gehad hun favoriete ondernemer voor te dragen.

 • Gemeenteraad bezoekt bedrijven gemeente Krimpenerwaard

  Dit jaar heeft de gemeenteraad de jaarlijkse ’heidag’ in onze eigen gemeente doorgebracht. Vrijdag 28 oktober stond ‘s ochtends “samenwerken” op het programma en in de middag “verbinden”: verbinden met organisaties, verenigingen, vrijwilligers, bedrijven en instellingen in de gemeente Krimpenerwaard. Drie delegaties van de gemeenteraad, commissieleden, college van burgemeester en wethouders, griffie en directie brachten werkbezoeken aan vier kernen: Krimpen aan de Lek, Haastrecht, Stolwijk en Ouderkerk aan den IJssel.

 • Informatie over snel internet in de Krimpenerwaard

  Het belang van een goede internetverbinding met voldoende snelheid wordt steeds groter. Veel zaken gaan digitaal en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Het is daarom wenselijk dat scholen, (agrarische) bedrijven, instellingen en bewoners kunnen beschikken over snel internet. In de gemeente Krimpenerwaard is snel internet nog niet overal voldoende beschikbaar. 

   

 • Erkende maatregelenlijsten Energie

  Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten besteden steeds meer aandacht aan energiebesparing in hun regio. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000m3 gas zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

 • Vastgesteld bestemmingsplan bedrijventerreinen (voormalige gemeente Vlist)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend, dat de gemeenteraad op 27 september  het bestemmingsplan Bedrijventerreinen (van de voormalige gemeente Vlist) heeft vastgesteld.

 • WaardZaam gaat voor energiebesparing vervoer

  WaardZaam organiseerde op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, een kennisbijeenkomst over vervoer. De duurzame ondernemers werken aan hun gezamenlijk doel om 10% energie te besparen de komende drie jaar. Vervoer is één van de onderdelen waar veel CO2-uitstoot en brandstofkosten mee te besparen zijn.

 • Nacht van de Nacht

  Op 29 oktober jvond de landelijke Nacht van de Nacht plaats .Laat het donker donker gedurende één nacht in het jaar!

  Wist u dat één vijfde deel van het elektriciteitsverbruik bij bedrijven bestaat uit verlichting? Op verlichting kan veel worden bespaard; gemiddeld zo’n 40 procent. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en het voorkomt lichthinder.

 • Kom Binnen bij Bedrijven 2017

  Op vrijdag 17 maart 2017 (en indien gewenst een uitbreiding naar zaterdag 18 maart 2017) vindt de regionale open bedrijvendag plaats onder de naam ‘Kom binnen bij bedrijven’.  Hieraan wordt meegewerkt door de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen, Woerden én de gemeente Krimpenerwaard.

 • Economisch platform

  Eind oktober overhandigde het Economisch Platform Krimpenerwaard (EPK) de aanzet voor het economisch programma van de gemeente Krimpenerwaard aan wethouder Jan Vente. Voorafgaande aan deze uitreiking hebben de leden van het EPK de afgelopen maanden veelvuldig overleg gevoerd met elkaar.

 • Mogen we ons even aan u voorstellen

  Sinds 1 april opereert het team Economische Zaken weer op volle sterkte. Beleidsmedewerkers Anke van Houtem en René Kuzee zijn tevens bedrijfscontactfunctionaris. Ze zijn bereikbaar via het algemene nummer 14 0182 en via mail: r.kuzee@krimpenerwaard.nl of a.vanhoutem@krimpenerwaard.nl

 • Economisch platform

  Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de installatie van het economisch platform als gesprekspartner en sparringpartner voor de gemeente.

 • Koopstromenonderzoek 2016

  Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, laten de Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in 2016 een nieuw Koopstromenonderzoek uitvoeren.

 • Energiebesparing in 2018

  Wethouder Pieter Neven tekende namens de gemeente Krimpenerwaard op donderdag 21 april samen met 15 andere bedrijven en scholen een Energieconvenant. De organisaties gaan samen, onder de naam WaardZaam, de uitdaging aan om tien procent energie te besparen in 2018.

 • Ondernemersprijs Midden-Holland

  Op 16 januari 2017 vindt de feestelijke uitreiking plaats van de Ondernemersprijs Midden-Holland in de Goudse Schouwburg.

Archief