Wat is het?

Heeft u bouwplannen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u in sommige gevallen een verzoek doen om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Dit doet u via het Omgevingsloket(externe link).

Een omgevingsvergunning strijdig gebruik krijgt u alleen als uw plan past binnen een goede ruimtelijke ordening. U moet bij uw aanvraag goed kunnen aangeven waarom uw plan ruimtelijk passend is.

Hoe werkt het?

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer u:

 • in een gebouw wilt wonen dat bedoeld is voor bedrijven.
 • een stuk van de openbare ruimte wilt gebruiken als tuin.
 • een bed & breakfast wilt beginnen in uw woning of in een bijgebouw.
 • een groot deel van uw woning wilt gebruiken als winkel, kantoor of magazijn.
 • een weiland wilt gebruiken als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • een vakantiehuisje wilt gebruiken als woning.
 • als particulier een stukje agrarische grond/weiland wilt gebruiken voor bijvoorbeeld uw eigen woongenot.

Wat moet ik doen?

Aanvraag omgevingsvergunning

Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor u de omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag de omgevingsvergunning dan online aan via het Omgevingsloket(externe link). Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit, waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld, als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig, omdat u bouwt en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport heeft).

Bouwdossiers en bouwtekeningen bekijken

Extra informatie

Beslistermijn bij eenvoudige aanvragen

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.
 • In de wet ligt vast of een plan deze reguliere procedure van acht weken volgt.

Beslistermijn bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 6 maanden. Bijvoorbeeld voor aanvragen die grote gevolgen hebben voor de omgeving.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Contactformulier

Heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt digitaal contact opnemen met de gemeente via het contactformulier. 

Contactformulier