15e Noodverordening veiligheidsregio Hollands Midden

Vanaf 14 oktober 22:00 geldt de ‘15e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Er zijn strengere maatregelen nodig die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.