Noodverordening 26 maart

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. De 2e noodverordening komt bij deze te vervallen.

Noodverordening 16 maart

Tweede noodverordening: horeca, sport- en fitnessclubs en sauna’s sluiten hun deuren, de markten blijven open

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van de aanvullende maatregelen van het ministerie maandagavond 16 maart met instemming van alle burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden een tweede noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is gebaseerd op een landelijk afgesproken model. Hierdoor gelden in het hele land eenduidige regels. Deze maatregelen zijn nodig om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

Hierin is bijvoorbeeld de sluiting van scholen, sport- en fitnessclubs en sauna’s geregeld. Alle horeca met eet- en drinkgelegenheden worden gesloten. Bezorgen is wel toegestaan. Afhalen is alleen mogelijk als het direct wordt meegenomen naar huis. Hierop zal strikt worden toegezien.

Supermarkten, bouwmarkten en weekmarkten blijven open waarbij we situaties met veel mensen bij elkaar zoveel mogelijk moeten voorkomen. Werkzaamheden waarbij het risico op besmetting klein is, of door maatregelen kleiner is gemaakt, kunnen daarom gewoon doorgaan. Kinderen kunnen ook buiten blijven spelen. Zolang we de voorschriften van het RIVM blijven volgen is het risico op besmetting zo klein mogelijk

De 10 markten in de Krimpenerwaard blijven dus open waarbij borden worden geplaatst met belangrijke instructies voor bezoekers. Zo is het belangrijk om ook op de markt 1,5 meter afstand van elkaar te houden en het eten thuis op te eten.

Noodverordening 14 maart

Noodverordening: niet meer dan 100 personen bij elkaar op één plek

In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt dat er nergens op één locatie meer dan honderd personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations.  Het een en ander is vastgelegd in een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden sluit hiermee aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod. 

Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij. Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: “Dit overkomt ons. We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen. De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.