18e Noodverordening veiligheidsregio Hollands Midden

Vanaf 18 november 23:59 geldt de ‘18e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Met de gedeeltelijke lockdown is het gelukt om de snelle stijging van het aantal besmettingen te laten dalen. Maar, we zijn er nog niet. We blijven daarom voorloping in de gedeeltelijke lockdown, die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen nog verder daalt. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.