Nieuwe burgemeester

Op zoek naar een nieuwe burgemeester

De gemeente Krimpenerwaard is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de gemeente Krimpenerwaard hierover meedenken. Via de online enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt door middel van enkele korte vragen. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk woensdag 12 mei. De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van gemeente Krimpenerwaard.

Denk mee en vul de online enquête in!

Stappenplan

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 9 maanden.

 1. In progress: Stap 1: Inwoners denken mee

  De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties uit om mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Wilt u meedenken? Vul dan de vragenlijst in. Invullen kan tot 12 mei 2021.

 2. To do: Stap 2: profielschets online

  De gemeenteraad stelt de profielschets nieuwe burgemeester vast. Deze komt op 18 juni online

 3. To do: Stap 3: Vacature online

  Nu de profielschets is vastgesteld, stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open. De reactietermijn loopt tot 12 juli 2021.

 4. To do: Stap 4: De nieuwe burgemeester

  Op donderdag 20 januari 2022 wordt tijdens een extra raadsvergadering om 19.30 uur de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd.