Nieuwe burgemeester

Op zoek naar een nieuwe burgemeester

De gemeente Krimpenerwaard is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De gemeenteraad heeft de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de Krimpenerwaard uitgenodigd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Zij konden tot 12 mei de online en papieren vragenlijst uit de krant Het Kontakt invullen. De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt op 18 juni gepubliceerd op de website. 

Stappenplan

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 9 maanden.

 1. Afgerond: Stap 1: Inwoners denken mee

  De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties uit om mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester. 

 2. Afgerond: Stap 2: profielschets online

  De gemeenteraad stelt de profielschets nieuwe burgemeester vast. Deze komt op 18 juni online

 3. Momenteel bezig: Stap 3: Vacature online

  Nu de profielschets is vastgesteld, stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open. De reactietermijn loopt tot 12 juli 2021.

 4. Nog te doen: Stap 4: De nieuwe burgemeester

  Op donderdag 20 januari 2022 wordt tijdens een extra raadsvergadering om 19.30 uur de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd.