Op verschillende plaatsen in de sloten in de Krimpenerwaard komt nog steeds blauwalg voor. Wel neemt de hoeveelheid blauwalg op sommige plekken af. Het hoogheemraadschap zet ook nieuwe technieken in om de verspreiding van de blauwalg sneller en beter in beeld te krijgen. Zo zijn er de afgelopen periode luchtfoto’s gemaakt vanuit een helikopter, de komende weken wordt een drone ingezet.

Zo wordt blauwalg aangepakt
Om ervoor te zorgen dat blauwalg zich minder goed kan verspreiden, laat het hoogheemraadschap het water zoveel mogelijk langs andere watergangen stromen. Ook wordt geprobeerd de gebieden waar blauwalg zit zoveel mogelijk te isoleren. Op sommige plekken wordt het waterpeil aangepast. Er komt schoon water vanuit de Hollandsche IJssel om de polder mee op peil te houden.

Het waterschap houdt de waterkwaliteit continue in de gaten: er worden veldinspecties gelopen, de waterkwaliteit wordt gemeten en van sommige plekken wordt slootwater nader onderzocht in het laboratorium.

Zie ook: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/blauwalg