De bijstandsnormen veranderen twee keer per jaar. Eén keer op 1 januari en één keer op 1 juli. In het onderstaande overzicht ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering (inclusief 5% vakantiegeld) die geldt per 1 juli 2023.

Van 21 jaar tot de pensioenleeftijd

 • Een alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.216,62
 • Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.738,02

 Jongeren zonder kinderen

 • Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 300,36
 • Gehuwden, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar: € 600,72
 • Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.169,37

 Jongeren met kinderen onder de 18 jaar

 Jongeren met kinderen onder de 18 jaar, waarvoor kinderbijslag aangevraagd kan worden.

 • Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 300,36
 • Gehuwden, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar: € 948,32
 • Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.516,97

 Pensioengerechtigden

 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 1.357,66
 • Gehuwden waarvan één of meer de pensioenleeftijd heeft bereikt: € 1.843,60

 Verblijf in een inrichting

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 385,24
 • Gehuwden: € 599,23

Verhoging (premie Zorgverzekeringswet)

 • Alleenstaande: € 3,-
 • Gehuwden: € 50,-

Normen kostendelersnorm

Per 1 januari 2023 is de kostendelersnorm gewijzigd, zodat alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

 • Gezin, kostendelers, jongere partner (18, 19 of 20 jaar) en zonder kinderen: € 300,36
 • Gezin, kostendelers, jongere partner (18, 19 of 20 jaar) met één of meer kinderen onder de 18 jaar: € 647,96

Vrij te laten vermogen

 • Alleenstaand: € 7.605, -
 • Alleenstaande ouder: € 15.210, -
 • Gehuwden: € 15.210, -
 • Vermogen in de eigen woning: € 64.100, -

Hoogte studietoeslag

 • Studenten van 18 jaar: € 167,17
 • Studenten van 19 jaar: € 200,60
 • Studenten van 20 jaar: € 267,47
 • Studenten van 21 jaar en ouder: € 334,34

Als u stageloopt, mag u naast de studietoeslag een stagevergoeding tot een bedrag van € 200,60 per maand houden.

Overzicht inkomensgrenzen per 1 juli 2023

De bedragen in de tabel zijn het maximale gezamenlijk netto-inkomen per maand, vakantiegeld meegerekend.

Leeftijd en situatie

100%

110%

120%

130%

21 jaar tot AOW-leeftijd - alleenstaand

€ 1.216,62

€ 1.338,28 

€ 1.459,94

€ 1.581,61

21 jaar tot AOW-leeftijd - samenwonend/gehuwd

€ 1.738,02

€ 1.911,82

€ 2.085,62

€ 2.259,43

AOW-leeftijd en ouder - alleenstaand

€ 1.357,66

€ 1.493,43

€ 1.629,19

€ 1.764,96

AOW-leeftijd en ouder - samenwonend /gehuwd

€ 1.843,60

€ 2.027,96

€ 2.212,32

€ 2.396,68