Burgemeester Cazemier (voltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
Regio Midden-Holland Lid algemeen bestuur en lid dagelijks bestuur (vice voorzitter) Ja Nee
Veiligheidsregio Midden-Holland Lid algemeen bestuur en lid dagelijks bestuur Ja Nee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en waardebepaling (SVHW)  Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Oasen  Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ja Nee
Regionaal Bestuurlijk Overleg Lid Ja Nee
Districtscollege Lid Ja Nee
BNG Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Stichting Waardering en Erkenning Politie Voorzitter Raad van Toezicht Nee Nee
Pensioenkamer sector Overheid Voorzitter Ja Nee

 

 

 

Wethouder Sleeuwenhoek (voltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) – in liquidatie Vereffenaar Ja Nee
Promen Plaatsvervanger wethouder Jan Vente Ja Nee
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (vanaf juli 2016) Lid van het dagelijks bestuur, lid auditcommissie, lid algemeen bestuur, lid portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden  Ja Nee
Waterbos Bergambacht B.V.     Lid algemene vergadering van aandeelhouders  Ja Nee
Werkbedrijf Midden-Holland Plv. lid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband Ja Nee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt Plv. lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg maatschappelijke zorg Lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg Passend Onderwijs Lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg Sociaal Domein Lid Ja Nee

Wethouder Boere (voltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
I.B.K.W Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur     Ja Nee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Lid algemeen bestuur Ja Nee
Groenalliantie Midden-Holland Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Bureau Openbare Verlichting Lid algemeen bestuur Ja Nee
Cyclus Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Stedin Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Oasen Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Eneco Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
BNG Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Waterbos Bergambacht B.V. Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Veerdienst Schoonhoven B.V. Lid Aandeelhoudersvergadering Ja Nee
Gebiedsovereenkomst Rijnmond Drechtsteden Lid Ja Nee
Bestuurlijke tafel wonen Plaatsvervangend lid Ja Nee

Wethouder Hofman (deeltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
Streekarchief Lid. algemeen bestuur Ja Nee
ZZP’er Onderwijs, Rotterdam Nee Ja

Wethouder Vente (voltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
Promen Voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur Ja Nee
Regio Midden Holland Lid algemeen bestuur Ja Nee
Regio Midden Holland Voorzitter bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt   Ja Nee
RBO Rijnland West Lid Ja Nee
VNG commissie Water Lid adviesgroep Ja Nee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard Voorzitter Ja Nee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst Voorzitter adviesgroep Natuur en Landbouw Ja Nee
Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Lid regiegroep Veenweiden, namens VNG Ja Nee
Omgevingsdienst Midden-Holland Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Groenalliantie Midden-Holland Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Ja Nee
Bureau Openbare Verlichting Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Werkbedrijf Midden-Holland Lid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband Ja Nee
Bestuurlijke Kerngroep Slappe Bodem Lid en penningmeester Ja Nee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt Lid Ja Nee
RBO Rijnland West Lid bestuurlijke trekkersgroep duurzaam agrarisch waterbeheer Ja Nee
Cheese Valley Lid bestuurlijke commissie Cheese Valley    
FC Perkouw Scheidsrechter Nee Nee

Wethouder Bening (deeltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
ODMH Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Ja Nee
Cyclus Lid Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid B Ja Nee
Veerdienst Schoonhoven BV Plaatsvervangend lid Algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Bestuurlijke tafel Verkeer en Vervoer Lid Ja Nee
Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid Lid Ja Nee
Bestuurlijk Overleg Cultuur Lid Ja Nee
Taxatiebureau Bening BV Directeur Nee Ja
Bening Beheer BV Directeur/groot aandeelhouder Nee Ja

Wethouder De Wit (deeltijd)

Instantie Functie Verbonden aan ambt Betaald
ODMH Lid algemeen bestuur Ja Nee
Groenalliantie Midden-Holland Lid algemeen bestuur Ja Nee
Bestuurlijke tafel Wonen Lid Ja Nee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard Lid Ja Nee
Eneco Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee