Burgemeester Cazemier (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
Regio Midden-HollandLid algemeen bestuur en lid dagelijks bestuur (vice voorzitter)JaNee
Veiligheidsregio Midden-HollandLid algemeen bestuurJaNee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en waardebepaling (SVHW) Plv. lid algemeen bestuurJaNee
Oasen Lid Algemene Vergadering van AandeelhoudersJaNee
Regionaal Bestuurlijk OverlegLidJaNee
DistrictscollegeLidJaNee
BNGPlv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
VNGVoorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNGJaNee
VNGLid van het bestuur van de VNGJaNee
ZPWVice-voorzitter van stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (in oprichting)JaNee
Stichting Waardering en Erkenning PolitieVoorzitter Raad van ToezichtNeeNee

Wethouder Sleeuwenhoek (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) – in liquidatieVereffenaarJaNee
PromenPlaatsvervanger wethouder Jan VenteJaNee
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (vanaf juli 2016)Lid van het dagelijks bestuur, lid auditcommissie, lid algemeen bestuur, lid portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden JaNee
Waterbos Bergambacht B.V.    Lid algemene vergadering van aandeelhouders JaNee
Werkbedrijf Midden-HollandPlv. lid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverbandJaNee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart WerktPlv. lidJaNee
Bestuurlijk overleg maatschappelijke zorgLidJaNee
Bestuurlijk overleg Passend OnderwijsLidJaNee
Bestuurlijk overleg Sociaal DomeinLidJaNee
Stichting Landelijk Platform DienstenvoucherPenningmeesterNeeNee

Wethouder Boere (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
I.B.K.WLid algemeen bestuur en dagelijks bestuur    JaNee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)Lid algemeen bestuurJaNee
Groenalliantie Midden-HollandPlv. lid algemeen bestuurJaNee
Bureau Openbare VerlichtingLid algemeen bestuurJaNee
CyclusLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
StedinLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
OasenPlv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
EnecoLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
BNGLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
Waterbos Bergambacht B.V.Plv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
Veerdienst Schoonhoven B.V.Lid AandeelhoudersvergaderingJaNee
Gebiedsovereenkomst Rijnmond DrechtstedenLidJaNee
Bestuurlijke tafel wonenPlaatsvervangend lidJaNee

Wethouder Hofman (deeltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
StreekarchiefLid. algemeen bestuurJaNee
ZZP’erOnderwijs, RotterdamNeeJa

Wethouder Vente (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
PromenVoorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuurJaNee
Regio Midden HollandLid algemeen bestuurJaNee
Regio Midden HollandVoorzitter bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt  JaNee
RBO Rijnland WestLidJaNee
VNG commissie WaterLid adviesgroepJaNee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst KrimpenerwaardVoorzitterJaNee
Omgevingsdienst Midden-HollandPlv. lid algemeen bestuurJaNee
Groenalliantie Midden-HollandLid algemeen bestuur en dagelijkst bestuurJaNee
Bureau Openbare VerlichtingPlv. lid algemeen bestuurJaNee
Werkbedrijf Midden-HollandLid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverbandJaNee
Bestuurlijke Kerngroep Slappe BodemLid en penningmeesterJaNee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart WerktLidJaNee
FC PerkouwScheidsrechterNeeNee

Wethouder Bening (deeltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
ODMHLid algemeen bestuur en dagelijks bestuurJaNee
CyclusLid Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid BJaNee
Veerdienst Schoonhoven BVPlaatsvervangend lid Algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
Bestuurlijke tafel Verkeer en VervoerLidJaNee
Bestuurlijk Overleg DuurzaamheidLidJaNee
Bestuurlijk Overleg CultuurLidJaNee
Taxatiebureau Bening BVDirecteurNeeJa
Bening Beheer BVDirecteur/groot aandeelhouderNeeJa

Wethouder De Wit (deeltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
ODMHLid algemeen bestuurJaNee
Groenalliantie Midden-HollandLid algemeen bestuurJaNee
Bestuurlijke tafel WonenLidJaNee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst KrimpenerwaardLidJaNee
EnecoPlv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee