Op maandag 6 mei 2019 werd in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. Door de burgemeester is aan 8 volwassenen en 5 kinderen de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie en optie uitgereikt.

Tijdens de naturalisatieceremonie erden 13 nieuwe Nederlanders door de burgemeester welkom geheten (niet iedereen wilde op de foto). Zij ontvingen naast de eerder genoemde “Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie” nog een aantal geschenken. Zo kregen zij een jaarabonnement voor de bibliotheek en een Nederlandse vlag met toebehoren. Deze keer kwamen de mensen uit Groot-Brittannië, Syrië, Marokko en Nigeria.

Proces

De naturalisatieceremonie is een officieel onderdeel van het naturalisatie- en optieproces. Tijdens deze ceremonie legt de toekomstige Nederlander de verklaring van verbondenheid met Nederland af waarna de “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap” wordt uitgereikt. De ceremonie is een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met zijn naturalisatie alle rechten en plichten verwerft en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden.