Natascha Don voor het gemeentehuis

Wat houdt je werk in?

Ik ben samen met 2 andere coördinatoren verantwoordelijk voor het financieel beleid. Mijn belangrijkste taak is het coördineren van het jaarrekeningproces tijdens de planning & control cyclus. Ook doe ik de controle met de accountant, tussentijds en aan het eind van het proces. Ik schakel met de accountant en leid alles in goede banen. De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten voldoen aan de wet- en regelgeving en juist zijn verantwoord. De processen moeten goed ingericht zijn, de uitvoering moet goed lopen, risico’s moeten afgedekt zijn en de jaarrekening moet natuurlijk kloppen. Dat valt allemaal onder mijn verantwoording.

Wat moet je kunnen voor dit werk?

Voor dit werk is het belangrijk dat je overzicht houdt. Je moet goed weten in welke stap van het proces je zit. Verder moet je goed de resultaten en het doel voor ogen kunnen houden. De jaarrekening moet op een bepaalde datum naar de raad. Die deadline moet gehaald worden. Daarom moet je ook goed kunnen plannen. En het is heel belangrijk dat je goed contacten kunt leggen en onderhouden. Met de betrokkenen binnen het bestuur én de organisatie; zoals programmacoördinatoren, budgethouders, financieel consulenten, adviseurs, de financiële administratie en de applicatiebeheerder. Ik heb mijn collega’s nodig om een succesvol product af te kunnen leveren. Daarom moet je mensen kunnen motiveren, enthousiasmeren en overtuigen waarom we iets doen. Natuurlijk moet je ook verstand van financiën hebben!

Waar word je enthousiast van?

Ik word enthousiast als het me lukt om financiën zo begrijpelijk mogelijk te maken voor iedereen binnen de gemeente. Ik hou ervan om zaken simpeler en duidelijker te maken. Het is leuk om kennis over te dragen en dit zo begrijpelijk mogelijk te doen. Ik heb een brede interesse en ben snel enthousiast. Ook kan ik in dit werk mijn creativiteit kwijt. Mijn creativiteit zet ik in om na te denken hoe ik de processen kan aanpassen en verbeteren, zodat de kwaliteit van het product en het plezier tijdens de uitvoering toeneemt. Als me dat lukt en het wordt mooier en beter, dan word ik daar helemaal blij van. Ik geef bijvoorbeeld de training ‘Financiën voor niet-financiële mensen’. Dat vind ik echt leuk om te doen! Het is fijn als daarna collega’s begrijpen wat ze aan het doen zijn en overzicht hebben. Ik zie kennis niet als macht, maar als het delen van kracht.

Waar ben je trots op?

Ik ben trots op onze organisatie en op onze collega’s. Ik merk dat de mensen loyaal zijn, hard willen werken en er zijn voor elkaar. Mensen zijn erg betrokken bij hun werk. Echt tof dat er zo veel collegialiteit is!

Wat heb je hiervoor gedaan?

Na mijn studie ben ik een aantal jaar in dienst geweest bij een detacheerder en heb ik verschillende financiële functies vervuld binnen de private en publieke sector. In 2011 ben ik begonnen bij de gemeente Ouderkerk als adviseur financieel beheer. Na de herindeling in 2015 ben ik meegegaan naar de nieuwe gemeente Krimpenerwaard en geplaatst in de functie van financieel consulent. Het consulentschap was een nieuwe rol binnen Financiën. Je bent een spin in het web en de link tussen de teams en team Financiën. Op een gegeven moment deed zich de kans voor om als senior consulent de meer strategische taken te vervullen binnen het consulentschap. Ook ging ik het team consulenten coördineren. Door de herindeling hadden de consulenten niet één werkwijze. Daar wilde ik verandering in brengen. Het is belangrijk dat alle consulenten op dezelfde manier werken. Dat is gelukt!

Nu ben ik werkzaam als senior adviseur. Het mooie is dat ik in 5 jaar tijd aan mijn derde functie bezig ben binnen de gemeente Krimpenerwaard. Ik heb ervaren dat als je een brede interesse hebt, hard werkt en jezelf laat zien, je veel kansen krijgt. Je moet die kansen natuurlijk wel zelf pakken!