Breng uw idee tot leven!

Heeft u een voorstel  hoe de Krimpenerwaard nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Dan is de Motiemarkt het moment om uw idee te promoten en in te dienen bij de leden van de gemeenteraad. In dat geval wordt voor u een "kraampje" gereserveerd in het gemeentehuis. Niet op de "echte markt", maar wel met hetzelfde doel. Dit jaar kan zo'n motie uw idee zijn!

U bent van harte welkom op donderdagavond 3 oktober, inloop vanaf 19.15 uur in het gemeentekantoor Lekkerkerk

Wat is een motiemarkt?

Een motiemarkt betrekt inwoners op een creatieve manier bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Op een motiemarkt worden ideeën van bewoners door henzelf aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het is eigenlijk dus meer een ideeënmarkt, waar inwoners en raadsleden met elkaar in gesprek gaan over de meest uiteenlopende ideeën. Raadsleden kunnen deze ideeën ‘adopteren’ en samen met de initiatiefnemer een bruikbare motietekst opstellen.

Waarom wil de gemeenteraad uw idee horen?

De gemeenteraad biedt een podium om de kennis en invloed van de inwoners van de Krimpenerwaard beter te benutten. Bij de begrotingsbehandeling volgen de besprekingen over door raadsleden overgenomen moties. En als het meezit wordt dan gelijk een besluit genomen. Iedere inwoner is van harte welkom.

Ik heb een idee, wat nu?

U kunt zich tot en met 30 september 2019 aanmelden per mail bij de griffie van de gemeente, via griffie@krimpenerwaard.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, het idee, wat met het idee beoogd wordt, wat het oplevert en een inschatting van de kosten.

Spelregels

Aan het deelnemen is een aantal spelregels verbonden. Zo kunnen organisaties met een winstoogmerk geen gebruik maken van de motiemarkt. Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct ten goede komen aan de gemeente. Voor meer informatie belt u met raadsadviseur Liesbeth Hartog, 0182-729900, zij helpt u graag verder.

Download voor meer informatie over de spelregels onderaan deze pagina het bestand 'informatie en spelregels'.

Meer informatie