In 2030 moet er een extra 380 kV hoogspanningsleiding zijn aangelegd tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel, of tussen Geertruidenberg en Crayestein (bij Sliedrecht). De verbinding is nodig omdat het huidige hoogspanningsnetwerk te weinig capaciteit heeft om alle duurzame energie te kunnen vervoeren.

Nota Voornemen en Participatie

Dat staat in de Nota Voornemen en Participatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die van 13 januari tot en met 23 februari ter inzage ligt. Op dinsdag 7 februari organiseert het ministerie tussen 19.00 en 21.00 uur in het Dorpshuis Lekkerkerk (voorheen Amicitia), Raadhuisplein 5 een inloopbijeenkomst.

Twee mogelijkheden

Volgens het ministerie zijn er twee mogelijkheden om capaciteit tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel te vergroten. Een ervan (Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel) loopt door de Krimpenerwaard. De andere niet. Die verbindt Geertuidenberg en Crayestein. Bij de uitbreiding moeten ook de hoogspanningsstations bij de uiteinden van de verbinding worden uitgebreid. De nieuwe verbinding kan niet gecombineerd worden met de bestaande hoogspanningsverbinding.

Gemeentelijk standpunt

De gemeente heeft op dit moment nog geen standpunt over dit voornemen. Wethouder Ria Boere: "Net als veel andere gemeenten in het zoekgebied realiseren we ons dat er straks meer gevraagd wordt van ons elektriciteitsnetwerk. Maar ook de andere belangen in onze gemeente zoals landbouw, natuur, waterwinning, bedrijventerreinen en woningbouw mogen we niet uit het oog verliezen. We vinden het belangrijk dat iedereen vanaf het begin wordt betrokken en goed wordt geïnformeerd, zodat straks het beste tracé wordt gekozen."

Zoekgebied

Op dit moment is er alleen een zoekgebied bekend. Binnen dit zoekgebied wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding en wil het ministerie alle belangen in kaart brengen. 

Ter inzage

Tot en met 23 februari zijn alle stukken te bekijken op rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c(externe link). In het voornemen worden het project en de procedure toegelicht. In het participatieplan staat hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. Op de website leest u meer over informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren.

Digitale informatiebijeenkomst

Op dinsdag 14 februari is er een digitale informatiebijeenkomst. Meer informatie over het project is te vinden op de website van TenneT(externe link).