Wilt u een melding doen van een vermoedelijke ontgassing door een binnenvaartschip op een plek waar dat niet mag? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). U kunt bellen naar 0888 333 555. 

Wat is varend ontgassen?

Regelmatig varen tankschepen met gevaarlijke stoffen over de Lek langs onze gemeente. Na het lossen van een vloeibare lading blijft er altijd wat van het geloste product in de tank van het schip achter. Deze restanten moeten eerst uit het schip voordat een nieuwe lading aan boord komt. Daarom blaast een schipper zijn tanks en leidingen met ventilatoren door. Dit heet ontgassen: de stoffen verdampen en komen in de lucht terecht tijdens het varen.

Is varend ontgassen toegestaan?

Het ontgassen tijdens varen is toegestaan, maar moet wel voldoen aan verschillende technische voorwaarden. Het ontgassen van benzine, benzeen en benzeen houdende stoffen is dicht bij bruggen, sluizen en langs dichtbevolkt gebied wél verboden. Landelijk wordt in stappen toegewerkt naar een totaal verbod op varend ontgassen in 2024.

Hoe wordt er gecontroleerd op varend ontgassen?

Omwonenden kunnen vermoedens van onjuiste ontgassingen melden bij de ODMH. Vervolgens informeert de omgevingsdienst de betrokken handhavers. Dit zijn de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en de havenbedrijven. 

Langs de Lek zijn daarnaast een aantal snuffelpalen (e-noses) geplaatst. Deze e-noses registreren veranderingen in de luchtsamenstelling. De meldkamer van de omgevingsdienst houdt deze e-noses in de gaten en informeert de ILT wanneer een benzeen houdende stof wordt waargenomen. De ILT zet zelf drones in om binnenvaartschepen te controleren op varend ontgassen.

Melden is belangrijk

Dit netwerk van e-noses, gegevens van drones én meldingen van omwonenden registreren mogelijk varend ontgassen. De ILT bekijkt de gegevens uit al deze informatiebronnen. Na de analyse kan de ILT besluiten om een schip te inspecteren om verder onderzoek te doen naar het ontgassen en als dit nodig is de schipper te beboeten.