Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Of zorgt u voor een kind met een chronische ziekte of beperking? Dan heeft u waarschijnlijk hoge zorgkosten. Als u daarnaast ook een laag inkomen heeft, lukt het u misschien niet om uw zorgkosten te betalen. U kunt in dat geval gebruik maken van de Regeling meerkosten voor chronisch zieken. U krijgt dan € 300,- per jaar vergoed.

Tegemoetkoming medische meerkosten aanvragen

Formulier partnerverklaring

Voorwaarden

U kunt gebruik maken van de Regeling meerkosten voor chronisch zieken als u:

 • een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm.
 • het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering helemaal gebruikt heeft of dit eigen risico in de verzekering heeft meeverzekerd.
 • minimaal één van de volgende indicaties heeft voor de duur van zes maanden:
  • een maatwerkvoorziening volgens de Wmo 2015
  • zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier
  • dubbele kinderbijslag van de SVB vanwege uw chronisch zieke kind of kind met een beperking
  • bijzondere bijstand volgens de Participatiewet voor één van de volgende kosten:
  • het wassen van kleding
  • kledingslijtage
  • stookkosten
  • maaltijdvoorziening
  • een uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid
  • een maatwerkvoorziening volgens de Jeugdwet voor respijtzorg, persoonlijke begeleiding of verzorging

Wat heeft u nodig?

U vraagt de tegemoetkoming aan met het digitale formulier. Zorg dat u voor uw aanvraag de onderstaande bewijsstukken klaar heeft liggen.

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie bewijs inkomen van uzelf en van uw eventuele partner van de maand december (loonstrook, uitkeringsspecificatie of alimentatie) 
 • Kopie bewijs dat het eigen risico van het vorige kalenderjaar is opgebruikt. Of dat het eigen risico is meeverzekerd in de zorgverzekering. U stuurt het bewijs mee van de persoon voor wie u de tegemoetkoming aanvraagt. Vraagt u de tegemoetkoming aan voor alleen uw kind? Dan hoeft u geen bewijs eigen risico mee te sturen;
 • Als u de regeling voor uw kind(eren) aanvraagt, stuurt u ook mee: 
  • Kopie ID-bewijs van u zelf en uw eventuele partner
  • Kopie bewijs dubbele kinderbijslag van uw kind(eren).