• Aantal uur: 8 uur
  • Plaatsingsdatum: 13-01-2021
  • Opleidingsniveau: WO

Direct solliciteren

Wij

Commissie Bezwaarschriften
De gemeente heeft een onafhankelijke, externe Commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie adviseert de gemeente over de afhandeling van bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad.
De commissie bestaat uit twee kamers:

  • De kamer Sociale Zaken behandelt de bezwaarschriften op het gebied van sociale zekerheid, welzijns-, jeugd- en onderwijsregelgeving en subsidieverlening.
  • De kamer Algemene Zaken behandelt de bezwaarschriften die niet door de kamer Sociale Zaken worden behandeld.
Voor de kamer Sociale Zaken zijn we op zoek naar twee nieuwe leden.
 

Jouw werkweek


Deelname aan de hoorzitting vindt plaats op basis van een vooraf vastgestelde jaarplanning. Het horen en adviseren gebeurt in een wisselend samengestelde commissie bestaande uit twee leden en een (plaatsvervangend) voorzitter. De commissie wordt hierbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften wordt driewekelijks een zitting gehouden. De kamer Sociale Zaken komt in de regel op dinsdagavond bijeen in het stadhuis van één van de elf kernen; voornamelijk Bergambacht en Lekkerkerk
 

Jij

 

  • Je  bent academicus met een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het functioneren van het lokaal openbaar bestuur.
  • Je hebt ervaring met en actuele kennis van het bestuursrecht en de regelgeving (o.a. Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet) die voor de kamer Sociale Zaken relevant is. Ook heb je  inzicht in de juridische vraagstukken die zich in een gemeente voordoen.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring in het behandelen van bezwaarschriften. Je beschikt over goede sociale, communicatieve en analytische vaardigheden. Je vormt een onafhankelijk oordeel, waarbij je  een kritische houding en een creatieve, integere en oplossingsgerichte werkwijze toont.
  • Vanwege de onafhankelijkheid van de commissieleden mag je  geen deel uitmaken van en/of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard. Ook heb je  geen banden met een binnen de gemeentegrenzen werkzame belangenorganisatie.

Tussen de IJssel en de Lek, vind jij jouw werkplek!

,

Wat krijg je terug van ons?

 

  • De vergoeding per bijgewoonde zitting bedraagt momenteel voor een lid circa € 155,--. Daarnaast ontvang je  een reiskostenvergoeding.
  • De zittingsduur is vier jaar en kan eenmaal met ten hoogste vier jaar worden verlengd.

 

Solliciteren

Meer informatie
Je  kunt voor verdere informatie contact opnemen met Diana Kosman, juridisch adviseur bezwaarschriftencommissie. Zij is bereikbaar via het Klantcontactcentrum, tel.nr. 14 0182. 

Solliciteren
Stuur je  brief en CV via de button – Solliciteren – naar de afdeling P&O van gemeente Krimpenerwaard. Na een selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Direct solliciteren