De situatie in Oekraïne vraagt om directe hulp aan vluchtelingen. Als gemeente hebben wij de taak om te zorgen voor de eerste noodopvang. Hiervoor hebben we locatie De Meent in Schoonhoven beschikbaar gesteld. Noodopvang is bedoeld voor kortere tijd. Daarom is gezocht naar locaties voor langdurige opvang. De gemeente heeft meerdere locaties bekeken voor langdurige opvang. De gemeente heeft twee locaties geschikt bevonden voor langdurige opvang van vluchtelingen in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

Opvanglocaties

Het eerste pand dat geschikt is bevonden staat aan de Dorpsstraat 59a in Krimpen aan de Lek. Dit betreft een kantoorpand waar 50 vluchtelingen terecht kunnen. Deze locatie kan binnen enkele weken gereed zijn voor opvang. De tweede locatie is het voormalig raadhuis (deel van Amicitia) in Lekkerkerk. Hier kunnen binnen enkele weken 25 vluchtelingen terecht.

Beide locaties zijn gekozen vanwege de bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook speelt mee dat deze locaties in zeer korte tijd gereed gemaakt kunnen worden voor opvang. Met deze opvanglocaties biedt de gemeente Krimpenerwaard vluchtelingen uit Oekraïne een duurzame verblijfsplek aan.