Heeft u een laag inkomen en geen eigen geld (vermogen) waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan kunt u soms kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding kunt krijgen, ligt aan uw persoonlijke en financiële situatie.

Meer informatie vindt u op de website van SVHW(externe link). SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) heft en int de lokale belastingen voor de gemeente Krimpenerwaard.

Korting afvalstoffenheffing

Gebruikt u door een chronische ziekte of handicap medisch materiaal waardoor u meer huishoudelijk afval heeft? Bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal? Dan kunt u recht hebben op een korting op de afvalstoffenheffing(externe link).

Besluit op kwijtschelding kan langer duren

Door verhoging van de huurtoeslag (bedoeld als koopkrachtmaatregel) komen sommige burgers dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat die groep de rekening voor de lokale belastingen zou moeten betalen. Het Rijk zoekt naar een oplossing om dit te voorkomen. 

De verhoging van de huurtoeslag komt door een verlaging van de eigen bijdrage met € 34,67. Het Rijk onderzoekt of het mogelijk is om bij het vaststellen van de betalingscapaciteit rekening te houden met deze verlaging. Eind juni 2024 hoopt het Rijk hier duidelijkheid over te geven. 

Wat betekent dit voor uw aanvraag?

Omdat SVHW moet wachten op de oplossing vanuit het Rijk, kan SVHW de kwijtscheldingsverzoeken waarbij de betalingscapaciteit moet worden berekend, nog niet behandelen. De afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek kan daarom wat langer duren.