Heeft u een laag inkomen en geen eigen geld (vermogen) waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan kunt u soms kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding kunt krijgen, ligt aan uw persoonlijke en financiële situatie.

Meer informatie vindt u op de website van SVHW(externe link). SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) heft en int de lokale belastingen voor de gemeente Krimpenerwaard.

Korting afvalstoffenheffing

Gebruikt u door een chronische ziekte of handicap medisch materiaal waardoor u meer huishoudelijk afval heeft? Bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal? Dan kunt u recht hebben op een korting op de afvalstoffenheffing(externe link).