Maakt u zich zorgen over iemand? Merkt u bijvoorbeeld dat iemand een tijd de deur niet uitkomt? Dat de gordijnen voor een langere periode dicht blijven of iemand gedrag vertoont op straat dat u niet goed begrijpt en niet weet hoe te reageren? Meld dit dan bij de wijk-GGD’ers Pieter Post of Jesse van der Hooft. Pieter Post is bereikbaar via 06-1391370 of via ppost@ggdhm.nl. Jesse van der Hooft bereikt u via 06-57250141 of via jvanderhooft@ggdhm.nl.

In onze gemeente wonen mensen die zich soms moeilijk kunnen redden. Door signalen van verward en onbegrepen gedrag op te pakken en de juiste hulp aan te bieden, kunnen deze inwoners vaak toch mee blijven doen. De wijk-GGD’er pakt deze signalen op en koppelt mensen aan de juiste hulp. Dit doet hij met onder andere de politie, hulpverleningsinstanties en de woningbouwcorporaties. De wijk-GGD’er werkt in de Krimpenerwaard, kent de omgeving en is bereikbaar voor zowel inwoners als professionals. Bij een melding onderzoekt de wijk-GGD’er wat er aan de hand is door met mensen in gesprek te gaan. Door goede samenwerking met het lokale netwerk kunnen ze snel handelen. Ze zoeken laagdrempelig contact en helpen de inwoner verder.