Inwoners met een laag inkomen en geen of weinig geld (vermogen) kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Kwijtschelding betekent dat u geen of minder belasting betaalt. U kunt kwijtschelding krijgen als u bepaalde belastingen niet zelf kunt betalen.

Voor wie?

Of kwijtschelding voor u geldt, ligt aan uw persoonlijke en financiële situatie:

  • u heeft een inkomen op bijstandsniveau of AOW zonder aanvullend pensioen
  • u u heeft geen of weinig geld (vermogen)
  • u heeft geen bezit (overwaarde woning, auto)

Zelfstandige ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen voor hun privé-aanslagen. Als u kwijtschelding krijgt en uw situatie verandert niet, krijgt u volgend jaar automatisch kwijtschelding. Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u altijd nog zelf kwijtschelding aanvragen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u bij de volgende instanties terecht: