Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

In ons klachtenprotocol staat hoe we met klachten omgaan. U vindt het klachtenprotocol op overheid.nl.

Verschil tussen klacht, melding en bezwaar

De klachtenprocedure is alleen bedoeld voor situaties waarin u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld of te woord bent gestaan. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Heeft u last van stank of geluid? Of ziet u een gevaarlijke situatie in het verkeer? Dan kunt u een melding doen.

Klacht of melding over een andere organisatie

De gemeente heeft voor veel (zorg)voorzieningen afspraken gemaakt of contracten met andere partijen. Denk aan vervoerders, afvalinzamelaar Cyclus, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders. Bent u niet tevreden met het gedrag of de dienst van een van deze organisaties? Of wilt u een melding doen over de dienstverlening van (een van) deze organisaties? Neem dan contact op met de partij waar het om gaat. Die kan het snelst voor een oplossing zorgen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht(en) over deze partij bij ons melden.

Wat moet ik doen?

Als u vindt dat u niet goed behandeld bent, dan kunt u met ons in gesprek gaan. U bereikt de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 0182 of door een e-mail te sturen naar info@krimpenerwaard.nl. De meeste klachten lossen we op in een goed gesprek. Lukt dat niet, of wilt u de klacht liever op de officiële manier doen, dan kunt u uw klacht online doorgeven via het klachtenformulier.

Klacht indienen

Behandeling van uw klacht

Wij behandelen een klacht binnen zes weken nadat we deze ontvangen hebben. Als daar een reden voor is, kunnen wij deze termijn met vier weken verlengen. Uw klacht wordt altijd behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij dat waar u over klaagt.

We kunnen ervoor kiezen uw klacht niet te behandelen. Dat gebeurt als gaat het om een klacht:

  • over een gedraging waar u al eerder over heeft geklaagd.
  • over een gedraging die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.
  • over een gedraging waarbij uw belang of dat waar u over klaagt zo klein is dat de inzet van een klachtenprocedure niet passend is.
  • over een gedraging waartegen een bezwaar of beroep openstaat of openstond (behalve als daarover niet op tijd een besluit genomen is).
  • over een gedraging die het onderwerp van een geschil is bij de burgerlijke rechter.
  • over een gedraging die onderdeel is van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit.

Valt uw klacht niet onder de wettelijke en gemeentelijke klachtenregels? Dan krijgt u hierover binnen twee weken bericht van de klachtencoördinator.

Een voorbeeld: uw klacht gaat niet over het gedrag van een medewerker van de gemeente, maar is gericht tegen een besluit. In dat geval kunt u bezwaar maken. Of uw klacht is eigenlijk een melding over iets dat mis is in de openbare ruimte, bijvoorbeeld zwerfvuil of een kapotte straatlantaarn. In dat geval wordt uw klacht door ons omgezet naar een melding.

Niet tevreden met de reactie van de gemeente?

Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente op uw klacht? Dan kunt u binnen één jaar nadat onze reactie is verzonden contact opnemen met de Nationale ombudsman. Die toetst of de overheid zich wel of niet behoorlijk heeft gedragen. Dat gebeurt vanuit de behoorlijkheidsvereisten, een soort gedragscode voor de overheid. Meer hierover leest u op de website van de Nationale ombudsman.

Contact

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw klacht? De klachtencoördinator helpt u graag verder. U bereikt de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 0182 of door een e-mail te sturen naar info@krimpenerwaard.nl