Melding, klacht of bezwaar?

Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het om een melding, klacht of bezwaar gaat.

Groen vlak

Wat is het?

Bent u ontevreden hoe de gemeente Krimpenerwaard u behandeld heeft? Heeft u een klacht over de wijze waarop een medewerker van de gemeente, afdeling, bestuursorgaan of een bestuurder zich in een bepaalde situatie heeft gedragen? Dien dan een klacht in.

Klacht indienen

Let op:

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.
  • Heeft u een klacht over iets wat u opvalt in de openbare ruimte? Dan kunt u een melding doen.

Behandeling van uw klacht

Wij behandelen een klacht binnen 6 weken nadat we deze ontvangen hebben. Als daar een reden voor is, kunnen wij deze termijn met 4 weken verlengen. Uw klacht wordt altijd behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij dat waar u over klaagt. In ons klachtenprotocol(externe link) leest u hoe we met klachten omgaan.

Wij kunnen ervoor kiezen uw klacht niet te behandelen als gaat het om een klacht over een gedraging:

  • waar u al eerder over heeft geklaagd;
  • die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • waarbij uw belang zo klein is dat de inzet van een klachtenprocedure niet passend is;
  • waartegen een bezwaar of beroep openstaat of openstond (behalve als daarover niet op tijd een besluit genomen is);
  • die het onderwerp van een geschil is bij de burgerlijke rechter;
  • die onderdeel is van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit.

Valt uw klacht niet onder de wettelijke en gemeentelijke klachtenregels? Dan krijgt u hierover binnen 2 weken bericht van de klachtencoördinator.

Niet tevreden met de afhandeling?

Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente op uw klacht? Dan kunt u binnen één jaar nadat onze reactie is verzonden contact opnemen met de Nationale ombudsman. Die toetst of de overheid zich wel of niet behoorlijk heeft gedragen. Dat gebeurt vanuit de behoorlijkheidsvereisten, een soort gedragscode voor de overheid. Hierover leest u meer op de website van de Nationale ombudsman(externe link).

Klacht of melding bij andere organisatie

De gemeente heeft voor veel (zorg)voorzieningen afspraken gemaakt of contracten met andere partijen. Denk aan vervoerders, afvalinzamelaar Cyclus, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders. Bent u niet tevreden met het gedrag of de dienst van een van deze organisaties? Of wilt u een melding doen over de dienstverlening van (een van) deze organisaties? Neem dan contact op met de partij waar het om gaat. Die kan het snelst voor een oplossing zorgen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht(en) over deze partij bij ons melden.

Contact

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw klacht? De klachtencoördinator helpt u graag verder. U bereikt de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 0182 of door een e-mail te sturen naar info@krimpenerwaard.nl.