Wat is het?

Dagelijks staan de ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We proberen onze inwoners en klanten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het wel eens gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of te woord gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen. In ons klachtenprotocol hebben wij beschreven hoe we hiermee omgaan. U vindt het protocol onder het tabblad 'te downloaden'.

Check melding of klacht

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Melding doen

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld of te woord gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.  

Klacht indienen

Hoe werkt het?

Vindt u dat u onbehoorlijk of verkeerd bent behandeld door een medewerker? Of wacht u al veel te lang op een antwoord op uw brief? In dit soort gevallen kunt u een klacht indienen. Het gaat erom dat u vindt dat u niet behoorlijk geholpen of behandeld bent.

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. U kunt digitaal een melding doen via www.krimpenerwaard.nl/melding-doen

Wat moet ik doen?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent, dan kunt u dat natuurlijk gewoon zeggen. De meeste klachten worden mondeling opgelost in een goed gesprek. Lukt dat niet, of wilt u liever de formele weg bewandelen, dan kunt u uw klacht digitaal indienen via het klachtenformulier. U vindt deze onder het tabblad 'Digitale formulieren'.

Wat doen wij met uw klacht?

Een klacht behandelen wij binnen zes weken na ontvangst. Wanneer daarvoor een reden is, kunnen wij deze termijn met maximaal vier weken verlengen. De klacht wordt altijd behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarover u klaagt.

De klager en degene over wie de klacht gaat, krijgen de gelegenheid een toelichting te geven en op elkaars standpunt te reageren. Daarna wordt de klacht schriftelijk beantwoord. In die schriftelijke beantwoording leest u wat er over en weer is aangevoerd en welke feiten zijn gebleken bij het onderzoek naar de klacht. Als er een verslag is gemaakt van het horen (het gesprek waarin u de klacht mondeling kon toelichten), dan ontvangt u dit verslag ook.

Niet tevreden over de uitspraak?

Bent u niet tevreden over de uitspraak over een klacht door de gemeente, dan kunt u zich binnen één jaar na ontvangst van deze uitspraak wenden tot de Nationale ombudsman.

Extra informatie

Heeft u nog vragen over de klachtenprocedure of heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw klacht? De klachtencoördinator helpt u graag verder. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 14 0182 of via m.vandersloot@krimpenerwaard.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?