Voor het starten van een kinderopvang moet u toestemming vragen aan de gemeente. Dat geldt ook voor gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan zet de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten. Ook als uw gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Start kinderopvang aanvragen

Wijziging kinderopvang doorgeven

Wat is het?

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang. Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Buitenschoolse opvang is voor schoolgaande kinderen.

Als u een kindercentrum wilt openen kunt u óf dagopvang óf buitenschoolse opvang bieden. Bij dagopvang én buitenschoolse opvang op hetzelfde adres is dus sprake van twee kindercentra en daarom ook twee registraties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Als gastouder kunt u dagopvang en buitenschoolse opvang tegelijk bieden. Er geldt alleen wel een maximum aantal kinderen die u op hetzelfde moment kunt opvangen. Hoeveel kinderen dit zijn, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Ook moet u zich inschrijven bij een gastouderbureau die aangemeld is in het LRK. U mag als gastouder niet ook eigenaar van het gastouderbureau zijn.

Voor meer informatie over het starten van een kinderopvang en de daarbij behorende eisen kunt u terecht op de website van de rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning een aanvraag doen voor het starten van een kinderopvang. Ook wijzigingen kunt u digitaal doorgeven. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via digid.nl(externe link) of eherkenning.nl(externe link). Als u inlogt met DigiD of eHerkenning kunt u uw contactgegevens en de gegevens van uw instelling melden. Ook vindt u hier de linkjes om het aanvraag- of wijzigingsformulier van de rijksoverheid te downloaden en in te vullen.

Op het aanvraag- en wijzigingsformulier staat onderaan welke documenten u moet toevoegen bij uw aanvraag of wijziging. Het ingevulde en ondertekende aanvraag- of wijzigingsformulier van de rijksoverheid en de benodigde bijlagen kunt u daarna uploaden en via het digitale formulier opsturen naar de gemeente.

Tips

  • Als u een aanvraag of wijziging kinderopvang opstuurt, is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt:
  • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag of wijziging.
  • Vraagt u aan voor uw organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de organisatie de aanvrager en verantwoordelijk. Ook kunt u dan uw aanvraag volgen via het klantportaal.
  • Zorg ervoor dat alle gegevens die u nodig heeft klaarliggen. Zo kunt u gelijk alle bijlagen uploaden.

Voordelen klantportaal

  • De aanvragen/wijzigingen (zaken) en de documenten die erbij horen, hoeven niet meer beveiligd gemaild te worden.
  • Via het klantportaal kunt u de status van uw zaak volgen.
  • U kunt zelf aangeven of u bij wijzigingen in lopende zaken automatisch een e-mail wilt ontvangen om uw zaak in te kunnen zien.
  • Via het klantportaal kunt u ook tussendoor vragen stellen aan de behandelaar over uw zaak en kunt u eventuele missende documenten uploaden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 14 0182.