Wethouder Bening reikte op donderdag 5 september certificaten uit aan de kersverse verkeersbrigadiers van CBS De Ark in Bergambacht.

Kinderen van groep 7 en 8 kregen voor de zomervakantie een uitgebreide theorie- en praktijkles van de politie. Nu zij het certificaat in handen hebben, mogen zij officieel als verkeersbrigadier optreden. Een veilige oversteekplaats voor kinderen is heel belangrijk. Vaak kunnen jonge kinderen in het verkeer nog geen gevaar zien aankomen. Een verkeersbrigadier biedt op veel plaatsen een goede en veilige oplossing.