De riolering in het projectgebied Kadijkselaan is toe aan vervanging. Door het zakken van de grond functioneert de huidige riolering niet meer naar behoren. Om problemen in de toekomst te voorkomen wordt het systeem vervangen door een drukrioleringsstelsel met minigemaaltjes. Op dit moment is het project in voorbereiding. In het najaar van 2020 starten de werkzaamheden.

De werkzaamheden die binnen het project uitgevoerd worden zijn:

•    Vervangen van riolering door een drukrioleringsstelsel   
•    Aanbrengen minigemaaltjes
•    Aanbrengen persleiding Kadijkselaan -> Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bergambacht
•    Aanbrengen koppeling tussen het huidige drukriool en de nieuwe persleiding

Inloopavond

Tijdens de bewonersavond op 26 september 2019 wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Tijdens deze avond is er gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp en eventuele opmerkingen aan de gemeente mee te geven voor de verdere uitwerking. Daar waar mogelijk worden deze verwerkt in het definitieve ontwerp. 

Planning

De uitvoering van het project start in het najaar van 2020. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoelang de gehele uitvoering gaat duren.     

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard. 

•    Via telefoonnummer 14 0182, projectleider John Groen in ‘t Wout.   
•    Email : openbarewerken@krimpenerwaard.nl.