Jonathan Espigares

 

Wat houdt je werk in? 

Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen. Ook zorg ik dat de bebording in orde is; denk aan het vervangen van kapotte en scheve borden en het regelen van extra borden voor evenementen. Ik maak (onderhouds)plannen, geef opdrachten aan aannemers, beheer het budget, coördineer het werk en stuur collega’s aan. Het is vooral projectmatig werken. Dat vind ik leuk! 
Een belangrijke taak in de winter is de gladheidsbestrijding. Die moet op orde zijn, anders gebeuren er ongelukken. Er moet genoeg zout zijn, de strooiwagens en sneeuwschuivers moeten goed kunnen rijden. En elk jaar moet het plan voor de gladheidsbestrijding goedgekeurd worden door het college van B&W en de gemeenteraad. Je hebt veel verantwoordelijkheid in deze functie.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Elke dag is verschillend. Dat maakt mijn werk zo afwisselend. De ene dag zit ik veel op de werf en heb ik overleggen; met aannemers, collega-beheerders en mensen van het hoogheemraadschap en de provincie. In ons gebied hebben we te maken met drie hoogheemraadschappen. Zij hebben, samen met de provincie, ook een deel van de wegen binnen onze gemeente in beheer. 
De andere dag ben ik bezig met het afstemmen en aansturen van de vakspecialisten. En ik doe mijn overige werk, zoals meldingen nakijken, facturen goedkeuren en nog veel meer. Er gebeurt veel en deze afdeling staat nooit stil. Je moet hier snel handelen en schakelen.

Hoe ziet jouw team eruit en wat is jouw rol binnen het team? 

Er zijn 4 gemeentewerven. Elke werf heeft zijn eigen vakspecialist Wegen en Service. Ik stem af met de 4 vakspecialisten en stuur ze aan. Zij zorgen weer dat het werk buiten goed wordt uitgevoerd. 
Verder heb ik veel overleg met de andere 2 beheerders van de afdeling: mijn collega’s van Groen en van Water. Onze vakdisciplines zijn verbonden met elkaar. Als er bijvoorbeeld een storing is in de riolering, kan dit gevolgen hebben voor een weg of de groenstrook naast de weg. Goed samenwerken is daarom heel belangrijk.

Wat trekt je aan in het werk bij onze gemeente? 

Het gebied en de rust in deze omgeving is geweldig. Ik woon buiten de gemeente, maar ben lid van een wielerclub in het gebied. Het is heerlijk om door de Krimpenerwaard te fietsen. Tijdens het woon-werk verkeer fiets ik over de wegen die ik zelf moet onderhouden. In mijn functie kan ik letterlijk een steentje bijdragen aan de mooie buitenruimte! 

Wat vind je het leukste van je werk? 

Ik kan mijn werk zelf indelen en dat voelt erg fijn. Je krijgt het vertrouwen om zaken op te pakken. De samenwerking met meerdere vakdisciplines is een enorme uitdaging.

Wat wil je een nieuwe collega meegeven? 

Ik ben op 1 mei begonnen met deze baan, middenin de coronacrisis. Een lastige start, want het inwerken was op afstand, via Microsoft Teams. Ik voel me inmiddels goed op mijn plek. De collega’s zijn ontzettend behulpzaam. En je krijgt het vertrouwen en ruimte om zelf je functie in te vullen.