Papier en karton wordt in onze gemeente al vele jaren ingezameld door vrijwilligers. Deze service van een groot aantal vrijwilligersorganisaties heeft zich in de loop der jaren uitgebreid en de inzameling vindt ook plaats  op bedrijventerreinen en winkelgebieden. Het bedrijfsleven bewijst hiermee de vrijwilligers een dienst; de vrijwilligersorganisaties ontvangen de opbrengsten voor oud papier en karton.

De inzameling van bedrijfsafval is echter geen wettelijke taak van de gemeente en begin 2019 is de gemeente gestopt met het faciliteren van ondernemers bij het gebruik van ondergrondse containers en minicontainers voor restafval. Ondernemers betalen vanaf 1 januari 2019 ook geen reinigingsrecht meer.
Het beëindigen van de inzameling van bedrijfsafval verloopt geleidelijk. Hoezeer de gemeente de vrijwilligers ook een warm hart toedraagt, wettelijk gezien is het niet toegestaan dat oud papier en karton afkomstig van bedrijven samen met het oude papier en karton van huishoudens wordt ingezameld en verwerkt. 

De gemeente betaalt bovendien de kosten voor de inzameling. De marktprijzen voor oud papier en karton zijn laag, vrijwilligers krijgen een garantiebedrag per kilo en de balans daartussen is inmiddels zoek geraakt. De inwoners van de Krimpenerwaard betalen zo mee aan de inzamelkosten van bedrijfsafval. De gemeente vindt dit niet fair richting haar inwoners. Vanaf afgelopen zomer heeft de gemeente daarom in overleg met de vrijwilligersorganisaties en inzamelaar Cyclus de gecombineerde inzameling van bedrijfsmatig en huishoudelijk oud papier en karton stopgezet. Cyclus zamelt, vaak samen met vrijwilligers, nog wel het huishoudelijk oud papier en karton in op de afgesproken data in de afvalkalender. Aan de vrijwilligers is gevraagd zelf alternatieve inzamelroutes te organiseren voor bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Hierin zijn zij goed geslaagd. Bedrijfsmatig oud papier en karton wordt nu apart ingezameld en verwerkt. De gemeente ondersteunt de vrijwilligers nog tot het eind van dit jaar om een geleidelijke overgang mogelijk te maken. Met ingang van het nieuwe jaar is de inzameling van oud papier en karton afkomstig van bedrijven een zaak tussen vrijwilligers en ondernemers.

De ondernemers- en winkeliersverenigingen en BIZ’en zijn afgelopen zomer al op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling en hen is gevraagd dit aan hun leden door te geven. Gebleken is dat de informatie niet overal is doorgekomen. Er zijn mogelijkheden om collectief een inzamelstructuur te organiseren. Bent u aangesloten bij één van de ondernemersorganisaties, dan adviseren wij om uw bestuur hiernaar te vragen. U kunt ook de inzamelaar die u heeft gecontracteerd voor de inzameling van uw bedrijfsafval vragen naar uitbreiding van de dienstverlening.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen aan de gemeente, dan kunt u contact opnemen met 
Gjalt Adema, medewerker Beleid en beheer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182.