HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering  |  Schoonhoven  |  Wegafsluiting Zilversmidshof en Adam van Vianenstraat

Wegafsluiting Zilversmidshof en Adam van Vianenstraat

In oktober start de firma Kruiswijk met de sloop van de ‘rode flat’ aan de Adam van Vianenstraat in Schoonhoven. Na de sloop vindt nieuwbouw plaats op dezelfde locatie. Voor met de sloop gestart kan worden vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

Hekken

De firma Kruiswijk plaatst in de week van 20 augustus bouwhekken rond de te slopen flat. De Adam van Vianenstraat en de Zilversmidshof worden aan de zijde van de ’s Heerenbergstraat afgesloten. De Zilversmidshof is bereikbaar via de Edelsmidsdreef. De parkeerplaatsen direct voor de supermarkt blijven bereikbaar. Na het plaatsen van de hekken wordt het gebouw gecontroleerd op asbest. De nieuwbouw begint volgend jaar, naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal 2019.

Overlast melden of vragen

Bij overlast tijdens de sloopperiode kunt u contact opnemen met dhr. D. Slingerland van de firma Kruiswijk. Tel. 06 53 90 31 36. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice van QuaWonen: Tel. 088-799 66 36 of via  info@quawonen.com