HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering  |  Stolwijk  |  Toegangsweg centrum afgesloten voor verkeer

Toegangsweg centrum afgesloten voor verkeer

De Populierenlaan krijgt nieuwe bestrating en er wordt nieuwe verlichting aangebracht.

Populierenlaan afgesloten voor verkeer

De Populierenlaan (vanaf de rotonde aan de N207 tot aan het gemeentekantoor) is vanaf woensdag 20 maart tot en met woensdag 29 mei iedere woensdag van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer (behalve fietsers en voetgangers).

Om de overlast te beperken is gekozen om de Populierenlaan één keer per week een dag af te sluiten en niet een paar weken achter elkaar.

Naar de winkels en het gemeentekantoor

De winkels en het gemeentekantoor zijn op de woensdag bereikbaar via de omleidingsroute. De omleiding wordt met bebording aangegeven.De rest van de week is de Populierenlaan gewoon bereikbaar.

Personenverkeer wordt omgeleid via de Koolwijkseweg en de Nijverheidsweg. Vanwege de beperkte breedte van de Vlietstraat en de Sportlaan is op de genoemde dagen de Kern Stolwijk niet bereikbaar voor groot vrachtverkeer. Alle overige dagen van de week wordt er aan de trottoirs en parkeervakken gewerkt en is de Populierenlaan voor alle verkeer toegankelijk.

Contact en informatie

Heeft u vragen over de werkzaam heden, dan kunt ons bereiken per email en of telefoon.