HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering  |  Vlist  |  Reconstructie Zuidzijdseweg Polsbroek

Reconstructie Zuidzijdseweg Polsbroek

De gemeente Lopik vervangt in 2019 de asfaltverharding van de Zuidzijdseweg tussen Polsbroekerdam en Polsbroek. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding.

Het bestaande wegdek wordt vervangen vanaf de eerste brug bij de kruising met de Damweg (ter hoogte van huisnummer 212) tot aan de bebouwde komgrens richting Polsbroek (tot huisnummer 98).

Planning

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon voert de werkzaamheden uit. Begin maart 2019 wordt gestart met de werkzaamheden, de uitvoering duurt ongeveer twee maanden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van  graafmachines en ander materieel. Daarbij kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk niet bij hun perceel kunnen komen en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over de provinciale weg.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Zuidzijdseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de provinciale weg, zoals met een blauwe lijn weergegeven op de onderstaande afbeelding.

Meer informatie

Op de website www.lopik.nl/projecten vindt u meer informatie over de werkzaamheden aan de Zuidzijdseweg.