HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering  |  Lekkerkerk  |  Jan Ligthartstraat vanaf 2 april afgesloten voor doorgaand verkeer

Jan Ligthartstraat vanaf 2 april afgesloten voor doorgaand verkeer

De Jan Ligthartstraat tussen de Wibautstraat en de Kerkweg in Lekkerkerk is van maandag 2 april 2018 tot en met 2 april 2019 afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het sloopwerkzaamheden. Er is een omleiding van toepassing. Deze wordt met bebording aangegeven.

In april sloopt woningcorporatie QuaWonen de woningen aan de Kerkweg 5 t/m 47 in Lekkerkerk. Voor de aan- en afvoer van materialen zijn afspraken gemaakt over het bouwverkeer om alles veilig te laten verlopen.

15 km per uur

Belangrijkste is dat de vrachtwagens binnen de bebouwde kom van Lekkerkerk maar 15 km/uur mogen rijden. De aanrijroute is vanaf de provinciale weg via de Kerkweg naar de sloop/bouwlocatie. Er is op de sloop/bouwlocatie en op de Kerkweg geen ruimte om op een veilige manier te keren met de vrachtwagens. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is afgesproken om het gedeelte van de Jan Ligthartstraat, gelegen tussen de Wibautstraat en Kerkweg, af te sluiten voor rijverkeer. Op deze locatie wordt een bouwweg aangelegd en hier wordt de aan- en afvoer van bouwverkeer afgewikkeld. Ook het parkeerterrein bij deze weg wordt bij de bouwplaats betrokken.

Geen doorgang auto en fiets

Met de auto en de fiets kan er tijdens de sloop en de bouw niet meer langs deze weg gereden worden. Voor voetgangers wordt er langs de bouwplaats een trottoir vrijgehouden zodat er tussen de Wibautstraat en de Kerkweg wel gelopen kan worden. De aangrenzende woningen zijn ook via dit trottoir, te voet te bereiken. Naast het trottoir worden de bouwhekken geplaatst zodat veilig langs de bouwplaats gelopen kan worden.

Het rijverkeer kan de wijk verlaten via de Wibautstraat richting de Berlagestraat of richting de Talmastraat. De afsluiting duurt van 1 april 2018 tot in ieder geval april 2019.

Voor vragen rond de sloop- en bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Aannemersbedrijf Martens, de heer Balten van Eesteren. E-mail: b.vaneesteren@martens-bouw.nl of tel 06 40804348. Voor andere vragen of opmerkingen dan kunt u ook terecht bij QuaWonen, tel. 088- 7996636 of de gemeente Krimpenerwaard via tel.14 0182.