HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering  |  Schoonhoven  |  De ’s Heerenbergstraat (nr. 12A t/m 43B) tot juni 2018 gedeeltelijk afgesloten

De ’s Heerenbergstraat (nr. 12A t/m 43B) tot juni 2018 gedeeltelijk afgesloten

De ’s Heerenbergstraat (nr. 12A t/m 43B) in Schoonhoven zal gedeeltelijk worden afgesloten. De toegang tot de Zilversmidshof blijft voorlopig bereikbaar.

Vooruitlopend op de sloop en nieuwbouw plaatst firma Kruiswijk volgende week bouwhekken. De te slopen woningen staan al leeg. Om de veiligheid en de rust in de buurt te waarborgen worden er hekken rondom het gebouw geplaatst. 

Verwachting is dat de sloop in mei van start gaat. De nieuwbouw start na de bouwvakvakantie. De aan- en afvoerroute van het bouwverkeer is in overleg met de gemeente bepaald.

Overlast of calamiteiten?

Bij overlast of calamiteiten met betrekking tot de sloop kunt u contact opnemen met Dirk Slingerland van de firma Kruiswijk: 06 – 53 90 31 36. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via de klantenservice van QuaWonen: info@quawonen.com of  088-799 66 36.