HOME  |  Inwoners  |  Visie identiteit op de kernen

Visie identiteit op de kernen

De gemeente heeft de afgelopen maanden Kernenavonden georganiseerd, waarin inwoners van de elf kernen konden aangeven wat hun woonplaats uniek maakt.  Waar zijn zij trots op, maar ook: wat verdient versterking?

De inwoners konden aan de hand van iconen aangeven wat kenmerkend is voor hun dorp of stad. Het ging daarbij om diverse thema’s, bijvoorbeeld wonen, vervoer, ontmoeten en winkelen. Deze inbreng is samengevat in drie kernwaarden per woonplaats. De kernwaarden geven het algemene beeld van de plaats weer. Per woonplaats hebben we een A4 gemaakt (kernsheet) met daarop de kernwaarden en foto’s die de kernwaarden illustreren. Verder staan de belangrijkste resultaten van de kernenavonden op de kernsheets.

Kernsheets

Hieronder vindt u de elf kernsheets.

Wat gaan we met deze kernsheets doen?

De verbeeldingen van de elf kernen in de gemeente Krimpenerwaard vormen input voor toekomstig beleid van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, leefbaarheid en veiligheid.